Investor Relations

Här samlar vi all information för investerare.

Om Open Infra Group

Open Infra Group installerar och äger kritisk infrastruktur, fibernät för det moderna digitaliserade samhället.

Open Infra AB (publ) är en underkoncern i gruppen vars verksamhet består i ägande och finansiering av gruppens fibernät. Open Infra AB (publ) har som ambition att emittera en marknadsnoterad obligation. På denna sida hittar du all relevant information för obligationsinvesterare i Open Infra AB (publ).


Nyheter 


Obegränsad fiber