Investor Relations

Här samlar vi all information för investerare.

Om Open Infra Group

Open Infra Group installerar och äger kritisk infrastruktur, fibernät för det moderna digitaliserade samhället.

Open Infra AB (publ) är en underkoncern i gruppen vars verksamhet består i ägande och finansiering av gruppens fibernät. Open Infra AB (publ) har emitterat en obligation som avses marknadsnoteras under Q2 2022. På denna sida hittar du all relevant information för obligationsinvesterare i Open Infra AB (publ).

Regulatoriska pressmeddelanden

Obegränsad fiber