Rapportkalender 2022

  • Kvartalsrapport 2021 Q4 – 15 februari 2022
  • Bokslutskommuniké 2021 – 28 februari 2022
  • Årsredovisning 2021  – 30 april 2022
  • Kvartalsrapport 2022 Q1  – 15 maj 2022
  • Kvartalsrapport 2022 Q2 – 15 aug 2022

 

Obegränsad fiber