Rapportkalender 2022

Härmed kallas aktieägarna i Open Infra AB (publ) till årsstämma 29 april 2022 (PDF)

  •  Kvartalsrapport 2021 Q4 – 15 februari 2022
  • Årsredovisning 2021  – 29 april 2022
  • Kvartalsrapport 2022 Q1  – 13 maj 2022
  • Kvartalsrapport 2022 Q2 – 15 aug 2022
  • Kvartalsrapport 2022 Q3 – 16 nov 2022
  • Kvartalsrapport 2022 Q4 – 15 feb 2023

 

Obegränsad fiber