Årsredovisningar och presentationer

Annual reports and presentations

Finansiell information, årsrapport
Financial information, annual report 

Årsredovisning Open Infra AB (publ) 2022 (PDF)
Open Infra AB (publ) Revisionsberättelse 2022 (PDF)

Årsredovisning Open Infra AB (publ) 2021 (PDF)
Open Infra AB (publ) Revisionsberättelse 2021 (PDF)

Årsredovisning Open Infra Topco AB 2021 (PDF)
Revisionsberättelse Open Infra Topco AB 2021 (PDF)

Årsredovisning Open Infra Group AB 2020 (PDF)
Annual report Open Infra Group AB 2020 (PDF)

Årsredovisning Open Infra Core AB 2020 (PDF)

Årsredovisning Open Infra Mälardalen AB 2020 (PDF)

Kvartalsrapport
Quarterly report 

2023 Q1 Report Open Infra AB (publ) (PDF)
2022 Q4 Year end Report Open Infra AB (publ) (PDF)
2022 Q3 Report Open Infra AB (publ) (PDF)
2022 Q2 Report Open Infra AB (publ) (PDF)
2022 Q1 Report Open Infra AB (publ) (PDF)
2021 Q4 Report Open Infra AB (publ) (PDF)

Hållbarhetsrapport
Sustainability Report

Sustainability Report Sweden 2022

Obligationsinformation
Bond information

Open Infra AB (publ) – A&R Terms and Conditions (Execution Version) (PDF)
Open Infra Group AB (publ) – Notice of Written Procedure (19 October 2022) (PDF)
Årsstämma 2022 Open Infra AB (publ) (PDF)
Konstituerande styrelseprotokoll årsstämma 2022 Open Infra AB (publ) (PDF)
Open Infra AB (publ) – Investor Presentation (PDF)
ESG Questionnaire (PDF)
Project Connect – Terms and Conditions (PDF) Uppdaterad 5 november 2021
Project Connect – Guarantee and Adherence Agreement, dated 11 November 2021 (PDF)
Project Connect – Prospectus (PDF)

Bolagsordning

Open Infra AB (publ) – Bolagsordning (Org. nr. 559335-5927) (PDF)
Open Infra Core AB – Bolagsordning (Org. nr. 556804-3250) (PDF)
Open Infra Mälardalen AB – Bolagsordning (Org. nr. 559104-9670) (PDF)
Open Infra TopCo AB – Bolagsordning (Org. nr. 559333-2280) (PDF)

Registreringsbevis

Open Infra AB (publ) – Registreringsbevis (Org. nr. 559335-5927) (PDF)
Open Infra Core AB – Registreringsbevis (Org. nr. 556804-3250) (PDF)
Open Infra Mälardalen AB – Registreringsbevis (Org. nr. 559104-9670) (PDF)
Open Infra TopCo AB – Registreringsbevis (Org. nr. 559333-2280) (PDF)

Prospekt
Prospektus

Open Infra AB (publ) Tap Issue Prospectus (PDF)

Obegränsad fiber