Årsredovisningar och presentationer

Annual reports and presentations

Finansiell information, årsrapport
Financial information, annual report 

Årsredovisning Open Infra AB (publ) 2021 (PDF)
Open Infra AB Revisionsberättelse 2021 (PDF)

Moderbolagets Årsredovisning 2021 (PDF)
Moderbolagets Revisionsberättelse 2021 (PDF)

Årsredovisning Open Infra Group AB 2020 (PDF)
Annual report Open Infra Group AB 2020 (PDF)

Kvartalsrapport
Quarterly report 

2022 Q1 Report Open Infra AB (publ) (PDF)
2021 Q4 Report Open Infra AB (publ) (PDF)

Obligationsinformation
Bond information

Årsstämma 2022 Open Infra AB (publ) (PDF)
Konstituerande styrelseprotokoll årsstämma 2022 Open Infra AB (publ) (PDF)
Open Infra AB (publ) – Investor Presentation (PDF)
ESG Questionnaire (PDF)
Project Connect – Terms and Conditions (PDF) Uppdaterad 5 november 2021
Project Connect – Guarantee and Adherence Agreement, dated 11 November 2021 (PDF)
Project Connect – Prospectus (PDF)

Bolagsordning

Open Infra AB (publ) – Bolagsordning (Org. nr. 559335-5927) (PDF)
Open Infra Core AB – Bolagsordning (Org. nr. 556804-3250) (PDF)
Open Infra Mälardalen AB – Bolagsordning (Org. nr. 559104-9670) (PDF)
Open Infra TopCo AB – Bolagsordning (Org. nr. 559333-2280) (PDF)

Registreringsbevis

Open Infra AB (publ) – Registreringsbevis (Org. nr. 559335-5927) (PDF)
Open Infra Core AB – Registreringsbevis (Org. nr. 556804-3250) (PDF)
Open Infra Mälardalen AB – Registreringsbevis (Org. nr. 559104-9670) (PDF)
Open Infra TopCo AB – Registreringsbevis (Org. nr. 559333-2280) (PDF)

Obegränsad fiber