Stort tack till Sveriges markägare

Utan ert samarbete hade det inte varit möjligt att gräva fiber till alla hushåll och fritidshus. Här berättar vi hur det går till.

Vad innebär det att upplåta mark till fiber och får man betalt för det?

Här har vi samlat information till dig som är privat markägare och är nyfiken på hur det går till. Vi kommer att steg för steg gå igenom hela processen.

Om du har frågor som handlar om din mark under en pågående process är du välkommen att kontakta din markberedare.

Du kan också höra av dig till kundtjänst så hjälper de dig med svar eller med att koppla ihop dig med rätt kontaktperson. Glöm inte att ange adress och fastighetsbeteckning.

Steg 1: En första kontakt

När vi är säkra på att din mark kommer att bli berörd tar vi kontakt med dig för att visa hur vi har tänkt att gräva ned kabeln. Den mesta dialogen kommer att ske via telefon och mejl där vi går igenom kartor tillsammans för att säkerställa att vi är överens om var kabeln kan ligga någonstans. Behöver vi ändra något så gör vi det.

För det mesta brukar det gå bra att komma överens via telefon och kartor, men vid behov kan vi också besöka din mark redan i detta skede, och gå igenom kabelsträckan på det sättet.

Vi är så tillmötesgående som möjligt för att göra dig och dina grannar nöjda. Det är som att lägga ett tusenbitarspussel med en röd tråd som måste hålla ihop. Hittills har vi löst tusentals markägarkartor med gott resultat och planerar att fortsätta så.

Steg 2: Signering

När vi bestämt oss för vilken väg kabeln ska gå och det passar bra med dina grannars önskemål är det dags för signering. Du kommer att få det slutgiltiga markavtalet med villkor, bilder och kartor via mejl och du kan signera det digitalt. Det går också bra att posta eller lämna över det till oss om vi finns på plats och kan ta emot det.

Steg 3: Försyn och utsättning av andra ledningar

När allt är klart är det dags att informera grävteamet hur kartorna ser ut och vad som är överenskommet. För kortare och enklare sträckor räcker det ibland med en tydlig karta, men vid längre och mer komplicerade sträckor brukar vi genomföra en försyn där vi går igenom sträckorna tillsammans med den som ska ansvara för grävarbetet.

Innan grävning kan ske ska även övriga ledningar märkas ut. Det är viktigt att du delger all information som kan ha betydelse under grävarbetets gång. Det märks ut med hjälp av pinnar i olika typer av färger beroende på vilken typ av ledning som ligger där.

Steg 4: Grävning och återställning

Arbetet sker i tre olika moment: grävarbete, kabelförläggning och återställning. Tidsåtgången kan variera. Det vanligaste är att återställning sker med befintlig massa och att större stenar som behövts ta bort läggs åt sidan.

Särskild hänsyn till grävstart tas om det är betesmark, åkermark eller annan mark som är säsongsberoende.

 

Steg 5: Slutbesiktning och ersättning

När slutbesiktning skett och projektet är färdigställt sker utbetalning av intrångsersättning till markägarna. Summan beräknas bland annat utifrån antal kabelmeter och finns med som bilaga i markavtalet. Om det uppstått skördeskador under arbetets gång betalas även ersättning för det ut när projektet är färdigställt.

Frågor och kontakt

Specifika frågor som gäller din enskilda mark besvaras bäst via mejl eller genom att ringa kundtjänst.

info.markavtal@openinfra.com

010-492 71 00

Koppla av med fiber