Rapportera allvarliga avvikelser och skador på kabel och skåp

OBS! Gäller endast underentreprenörer, företag och kommuner.

Vid skada på kabel, skåp eller annan allvarlig skada ska du som företag eller underentreprenör omedelbart rapportera skadan till oss. Anmälan om skada kan göras dygnet runt.

Telefon: 010-492 71 00
E-post: ledningssamordning@openinfra.com

Var beredd på att uppge följande:

– Företagsnamn*
– Organisationsnummer*
– Telefon*
– E-post*

– Typ av ärende (lagning av kabel, omgrävning)*
– Karta, adress och/eller GPS-koordinater*

– Typ av mark (asfalt, mjuk mark, berg etc)
– Bilder på eventuell skada
– Ärendenummer hos ledningskollen.se eller annan part
– Vem som är vålande till skadan

*Obligatoriska uppgifter. Var beredd på att inkomma med kompletterande uppgifter.