Vad är öppen fiber?

Själva fibern är en sak. De som levererar tjänsterna en annan. Vi har en öppen marknad för alla leverantörer. Du väljer vem du vill använda.

Öppen marknad

Våra leverantörer är beroende av dig. Inte tvärtom.

Öppen fiber ger dig möjlighet att välja precis hur du vill eftersom alla leverantörer är välkomna. Du är alltså inte bunden till en ensam leverantör. Vi tror på öppen konkurrens, det driver innovation och gör att priserna blir mer rättvisa. Så hitta din bästa deal.

Marknadsplats/ Företag

Aldrig mer bunden.
Du är fri att välja.

  • Bredband
  • TV
  • Datatjänster

Bahnhof

3 tjänster

Bredband2

4 tjänster

Advania

5 tjänster

Net at Once AB

3 tjänster

Telia

3 tjänster

Bitcom

4 tjänster

Qavat Bredband

4 tjänster

TH1NG

7 tjänster

Bra Bredband

3 tjänster

Tele2 Företag

4 tjänster

AxByte

2 tjänster

Internetnord

4 tjänster

Kalejdo Bredband

1 tjänster

TH1NG

1 tjänster

När du är redo tar vi fiber till ditt företag.