Styrelse

Styrelsen består av tre representanter som på varsitt sätt tillför styrning och kunskap till bolaget. Styrelsen fattar övergripande beslut om bolagets väsentliga investeringar och förändringar.

Gunnar Brundin, ordförande/Chairman of the Board

Gunnar Brundin har en gedigen bakgrund med knappt 30 år inom rådgivning kring M&A och ECM. Gunnar medgrundade Navigo Partners och är sedan 2018 Managing Director på Lincoln International. Han har varit involverad i Open Infra sedan 2015 som aktiv styrelsemedlem och medlem i koncernens Investeringskommitté. Gunnar har en MBA från Isenberg School of Management, University of Massachusetts at Amherst.

Gunnar Brundin has an extensive background in M&A and ECM Advisory of nearly 30 years in senior roles. Gunnar co-founded Navigo Partners and is currently Managing Director at Lincoln International since 2018. His engagement in Open Infra started in 2015 as an active board member and member of the Group’s Investment Committee. Academic Degree, MBA, from Isenberg School of Management, University of Massachusetts at Amherst.

Erik Stiernstedt, styrelseledamot/Board member

Erik Stiernstedt har arbetat som CFO för koncernen sedan 2016. Innan dess arbetade Erik inom rådgivning kring M&A, ECM och finansiell omstrukturering, senast på som CFO på Orasolv AB (publ) och Navigo Partners (medgrundare). Akademisk examen från Lunds Universitet inom Business Administration.

Erik Stiernstedt has been the Group’s CFO since 2016. Previous experience lies mainly within Advisory services relating to M&A, ECM and financial restructuring. Last employers before Open Infra were Orasolv AB (publ) and Navigo Partners (co-founder). Academic degree, BBA, from University of Lund.

Sverker Bonde, styrelseledamot/Board member

Sverker Bonde är Partner på Advokatfirman Delphi där han arbetat i snart 20 år. Sverkers kompetensområden är främst inom kommersiell företagsrådgivning samt Tvistemål och har erhållit flertalet utmärkelser, senast av Legal 500 år 2021 som Recommended Dispute Resolution, Tier 2.

Sverker är oberoende i förhållande till koncernen och äger inga aktier.

Sverker Bonde is Partner at the Law-firm Delphi, at which he has been employed since 2002. Sverker’s main competence lies within Corporate Commercial and Dispute Resolution and has attained several nominations, latest by Legal 500 in 2021 as Recommended Dispute Resolution, Tier 2.

Sverker is independent in regard to Open Infra Group and owns no shares.

Obegränsad fiber