Årsredovisningar och presentationer

Annual reports and presentations

Finansiell information
Financial information 

Årsredovisning 2020 (PDF)

Annual report 2020 (PDF)

Obligationsinformation
Bond information

Open Infra AB (publ) – Investor Presentation (PDF)

ESG Questionnaire (PDF)

Project Connect – Terms and Conditions (PDF) Uppdaterad 5 november 2021

 

Obegränsad fiber