”Patent- och marknadsdomstolens dom är i linje med var vi står idag”

Idag, fredag 10 februari 2023, meddelade Patent- och marknadsdomstolen att Open Infras tidigare villkor gällande frånträde av avtal efter 24 månader är att anses som otydliga och oskäliga.

– Det här är helt i linje med var Open Infra står idag. Vi ändrade villkoren i maj 2022 och lät då de gälla för alla kunder, även de med äldre avtal. Idag är det tydligt att om fibern inte är driftsatt när 24 månader har gått får kund avsluta avtalet kostnadsfritt, säger Johan Sundberg, grundare och VD Open Infra.

Open Infra har gjort flera åtgärder för att bli tydligare i all kommunikation och har sedan mer än ett år tillbaka en egen reklamationsavdelning som utreder och löser svåra ärenden och tvister. Målet är att lösa kundens ärende så långt det bara går så att bara riktigt svåra tvisteärenden går vidare till ARN för vägledning och rekommenderad lösning.

– Arbetet har gett mycket bra resultat och vi kan idag se en minskning på inkommande ärenden till oss själva, ARN och KO, säger Johan Sundberg.

Anya Alenberg, press- och kommunikationschef
anya.alenberg@openinfra.com
076-492 53 74