Open Infras kundärenden hos ARN och KO har minskat drastiskt

Open Infra redovisar minskat antal kundärenden hos Allmänna reklamationsnämnden (ARN) och Konsumentverket (KO)

Open Infra har sedan två år tillbaka gjort ett stort och långsiktigt arbete med nya villkor, nya avtal, ökat kunskapsnivån på kundtjänst, utbildat säljare och projektledare och hela bolaget har utbildat sig i Robust fiber. Allt arbete har gett resultat med drastiskt minskat antal ärenden hos ARN och Konsumentombudsmannen, något som syns i siffrorna i grafen.

– Vi är mer lyhörda idag och vill att kunden ska vara nöjd med oss och sin fiberanslutning. Nu satsar vi framåt och bygger snabbt upp det som vi inte hunnit med när det gäller våra kundrelationer. Just nu pågår utveckling av Mina sidor och en mängd olika automatiseringar för att kunderna ska få snabb information om leverans, drift och ärendehantering, säger Gunnar Brundin, COO i Open Infra.

Nya villkor som stärker kundens rättigheter

Open Infra valde att i maj 2022 ändra villkoren för alla kunder, oavsett om de väntade på sin fiber eller om den var driftsatt sedan fler år tillbaka. I de nya villkoren är det förtydligat att om driftsättning inte skett inom 24 månader från avtalssignering får man frånträda avtalet kostnadsfritt. Ytterligare förtydliganden har gjorts om man vill frånträda avtalet innan 24 månader. Nu finns två olika fasta avgifter; en om grävstart inte ägt rum och en om grävstart har ägt rum. I de tidigare villkoren var dessa avgifter angivna som procentsatser vilket gjorde beloppet otydligt för kunden. Avbrottsavgiften är numera 5 900 kr om grävstart inte ägt rum och 7 900 kr efter grävstart.

Finns det något mer som kunderna kan se fram emot hos Open Infra?

– Ja, vi går just nu igenom nätkvaliteten över hela landet för öka kapaciteten där det blivit för trångt i nätet. Har man beställt en 1000-tjänst så ska det också vara rimligt att få ut den hastigheten, och vårt jobb som nätägare är att ha nät som möjliggör just höga hastigheter. Vi går även igenom nätet för att säkerställa övergången till IPv6 och för att kunna erbjuda multigigabit-tjänster, säger Gunnar Brundin.

Antal ärenden i siffror per år

2022 ARN: 25 st     KO: 31 st (t.o.m 23 september 2022)
2021 ARN: 184 st   KO: 124 st
2020 ARN: 132 st   KO: 155 st

Antal driftsatta fiberkunder Open Infra Sverige per 23 september 2022: 72 500

Anya Alenberg, press- och kommunikationschef
anya.alenberg@openinfra.com
076-492 53 74