Open Infra har tagit emot KO:s stämningsansökan gällande otydlighet i villkor

Open Infra har sedan hösten 2020 haft en dialog med Konsumentverket angående de punkter som de meddelade bolaget då. Open Infra har sedan dess genomfört flertalet förändringar för att uppnå en kundvänligare fiberleverans från vårt håll, men också för hela branschen.

Bolaget har genomfört ett stort och grundläggande arbete med att ta fram och införa helt nya allmänna villkor och nya kundavtal med fokus på tydlighet. En viktig del som förändrats är att tydliggöra på vilka premisser man som kund kan frånträda sitt fiberavtal. De nya villkoren trädde i kraft 2021. Sedan ändringen infördes har antalet ärenden rörande frånträde i princip försvunnit.

Bolaget har genomfört flertalet utbildningar för att öka kunskapsnivån för kundtjänstmedarbetare, säljare och projektledare. Hela bolaget har nyligen genomgått en allmän utbildning i Robust Fiber. Dessutom har våra medarbetare inom nätdesign, projektledning, byggledning, markberedning samt fälttekniker gått en certifieringsutbildning eftersom det är de som ansvarar för att bolaget bygger ett robust fibernät som är framtidssäkrat och hållbart för generationer framåt.

Det arbete som bolaget har genomfört, och fortsätter att genomföra, har gett tydliga resultat. Kundtjänst har idag en hög SLA (Service Level Agreement) i svarstid och ärendelösning, och har i stort sett en obefintlig backlogg.

Det har även gett resultat på antalet KO-anmälningar och ARN-ärenden som minskat drastiskt på ett år. Nedan redovisas KO-, och ARN-ärenden för kvartal 1 under 2021 och 2022.

Kvartal 1, 2022 – 10 KO-ärenden
Kvartal 1, 2021 – 45 KO-ärenden

Kvartal 1, 2022 – 17 ARN-ärenden
Kvartal 1, 2021 – 51 ARN-ärenden

– Utifrån detta är vi förvånade över Konsumentverkets beslut om att gå vidare med en stämningsansökan som tycks bygga på äldre villkor, och utifrån det så välkomnar vi ytterligare dialog med Konsumentverket för att uppnå en kundvänligare fiberbransch i Sverige, säger Johan Sundberg, grundare och VD för Open Infra.

 

Relaterat:
27 november 2020 Open Infra svarar Konsumentverket och välkomnar en dialog om kundvänligare fiberleverans