Open Infra ökar på Trustpilot till 3,4

Trustpilot en bra indikator på vad kunder tycker. Open Infras trustscore har sedan 2020 till 2023 gått från 2,8 till 3,4.

Trustpilot är en öppen omdömesplattform där konsumenter kan dela med sig av sin upplevelse om ett företag. För oss är det en bra indikator på vad kunder tycker. Open Infras trustscore har från 2020 till 2023 gått från 2,8 till 3,4.

Open Infra har ett verifierat konto och besvarar alla omdömen.

– Vi vill hjälpa alla, och vi vill veta vad vi ska bli bättre på, men ibland är det svårt, speciellt när det handlar om en mindre bra upplevelse och det bara står ”dåligt” och det går inte nå personen för att veta mer. Det är tråkigt att inte kunna vara till hjälp då, säger Katherine Chavez, ansvarig kundtjänst Sverige på Open Infra. 

Är medel bra?

– Medel är bra, fiberleverans är en komplicerad leverans där det planeras, ritas, begärs tillstånd, grävs, grovåterställs och driftsätts. Och det är många involverade. Från vårt håll är det nätdesigners, försäljare, markberedare, projektledare, byggledare, försynsmän, besiktningsmän, installatörer, tomtgrävare, schaktgrävare, kabelförläggare, driftpersonal och kundtjänst. Andra inblandade är kommunen, Trafikverket och alla privata markägare som bara blir fler till antalet i förhållande till hushåll som ska driftsättas när vi ansluter kunder på landsbygden. Och allt ska vara klart hos kund inom 24 månader. Det är tufft, men det är en kul utmaning att hela tiden bli bättre i kundens ögon, säger Katherine Chavez, Open Infra.

Open Infra arbetar med flera förbättrande kundåtgärder som kommer börja märkas under 2023. Det kommer att bli fler automatiserade statusutskick under leveransperioden, Mina sidor ska lanseras, driftstörningsinfo med mejlalert och ännu fler välkomstbesök där våra välkomsttekniker hjälper kunderna att komma i gång med sina tjänster.

Anya Alenberg, press- och kommunikationschef
anya.alenberg@openinfra.com
076-492 53 74