Uppgradering till 100 Gigabit i fem kommuner

I början av december utökade vi kapaciteten i nätet till 100 Gigabit för boende i kommunerna Eskilstuna, Hallstahammar, Kungsör, Strängnäs och Västerås.

Utökningen av kapacitet beror på att det förenklat började bli trångt i nätet i dessa områden. Det betyder att datatrafiken har ökat så mycket att den utrustning som satt där inte kunde hantera datamängden när det peakar. Ökningen beror på att fler har anslutit sig till fibernätet sedan det byggdes och att det är vanligt att ha många enheter per hushåll uppkopplade samtidigt. För användaren innebär det att det vid vissa tider kan ha laggat när man streamat film eller att en sida tagit lite längre tid att ladda.

Kan man inte sätta 100 Gigabits som standard från start?

– Nej, man uppgraderar efter behov. Utrustning som kan hantera 100 Gigabits är betydligt dyrare än utrustning som hanterar 10–20 Gigabits, något som kan räcka till ett mindre nytt område. Men när fler ansluter sig, och fler i varje hushåll har uppkopplade enheter, börjar trafiken slå i taket, speciellt när alla använder nätet samtidigt. Då är det dags att uppgradera och det har vi gjort nu i det här områdena, säger Rasmus Högberg, NOC-chef Open Infra.

10 000 Mbit/s bredband till privatkunder

Ytterligare utrustning har uppgraderats i nätet för att kunna hantera större mängder datatrafik. Våra nya BNGer har 10 gånger högre kapacitet än de gamla, vilket möter den ökade efterfrågan på kapacitet för lång tid framöver och möjliggör bredbandstjänster på upp till 10 Gbit/s till privatkund. Inom 1–2 år kommer vi kunna leverera upp till 25–50 Gbit/s till privatkund.

Uppgradering har skett nattetid

Uppgraderingen innebar ett kortare avbrott i tjänst och för att störa så lite som möjligt har Open Infras nättekniker utfört arbetet under nattetid. Man valde att avisera ett servicefönster mellan kl 00:00 och 04:00 för att kunna vidta åtgärder för oförutsägbara händelser om det skulle behövas. Under ett servicefönster är det vanligt att bredbandstjänsten och andra tjänster som är kopplade till fibern är helt otillgängliga eller stundtals otillgängliga.

Avisering har skett på openinfra.com/status och på Facebook där vi lägger upp planerade arbeten som extra service för alla som följer oss. Även tjänsteleverantörerna har blivit aviserade via Navet som tillhandahålls av Post- och telestyrelsen (PTS) som är ett branschsystem för störningsinformation i kommunikationsnät i Sverige.

På bilden syns fyra 100 Gigabit SFP:er som ersatte de 60 Gigabits som satt ute i nätet innan bytet. Just de här SFP:erna når 80 km.

I följande kommuner och orter har vi uppgraderat från 60 Gigabits till 100 Gigabits:
Strängnäs kommun

Strängnäs
Mariefred
Åkers styckebruk

Eskilstuna kommun

Eskilstuna

Västerås kommun

Kvicksund
Västerås

Kungsör kommun

Kungsör

Hallstahammar kommun

Hallstahammar

 

Anya Alenberg, press- och kommunikationschef
anya.alenberg@openinfra.com
076-492 53 74