Open Infra investerar för fortsatt tillväxt och för att erbjuda 10 Gbit/s tjänster

Investeringar i ökad kapacitet möjliggör fortsatt tillväxt och 10 Gbit/s-tjänster till slutkund.

En kraftig tillväxt i antal anslutningar, ett ökat användande och att kunder byter till snabbare tjänster driver behovet av kapacitet i en allt snabbare takt. Vi arbetar därför med ett stort projekt för att uppgradera nätet. Vi har successivt uppgraderat länkar och fortsätter med detta arbete kontinuerligt. Nu har vi kommit till en fas i projektet där vi ska migrera kunder till nya BNG, dvs de centrala system i nätet som styr trafikhanteringen. Våra nya BNGer har 10 gånger högre kapacitet än de gamla, vilket möter den ökade efterfrågan på kapacitet för lång tid framöver. Investeringen möjliggör också bredbandstjänster på upp till 10 Gbit/s till slutkund, och inom 1–2 år kommer vi kunna leverera upp till 25–50 Gbit/s till privatkund.

Kan behöva starta om fiberboxen

BNG-bytet är en rätt stor operation så vi kommer genomföra det i små steg för att göra det så säkert som möjligt. Men det går inte att undvika viss kundpåverkan. Vid migreringen flyttas kundens anslutning från den gamla till den nya BNGn och kunden kommer då tillfälligt tappa sin uppkoppling. Vi gör allt vi kan för att tappet ska bli kortare än 20 minuter. Man kan snabba på återanslutningen genom att starta om fiberboxen eller routern.

Migreringsfönster fram till mitten av november

Migreringarna sker dagtid. Vi gör arbetet områdesvis medbörjan på måndag den 17 oktober och beräknar att det kommer ta 4 veckor innan vi hunnit igenom alla områden.

Information om migreringen har gått ut till våra tjänsteleverantörer i nätet. Det kommer även att finnas löpande uppdateringar på openinfra.com/status

Det är BNGn som ser till att kunden får rätt tjänst

BNG står för Broadband Network Gateway och som förenklat är det system som ser till att kunden får den tjänst och hastighet som de beställt. En BNG hanterar ett visst antal licenser och genom att byta ut nuvarande BNGs kan vi hantera fler licenser och öka antalet tjänster i nätet. En licens motsvarar en tjänst, så om en kund har en bredbandstjänst och TV-tjänst är det två licenser i en BNG.

Anya Alenberg, press- och kommunikationschef
anya.alenberg@openinfra.com
076-492 53 74