Premiär! Eslövs landsbygd har fiber efter endast 3 månader av stödmedelsutbyggnad

Nu är de första hushållen uppkopplade till internet på Eslövs landsbygd, Skåne län. Det är 29 kunder av 71 som hittills fått sin fiberanslutning i Eslöv, Kastberga.

Open Infra tilldelades stödmedel för fiberutbygganden i Eslövs kommun i november 2021. Försäljningen öppnade upp i december 2021 och nu i april kan de första kunderna börja använda sin fiberanslutning för en stabilare och snabbare bredbandsuppkoppling. Den första beställningen kom in den 17 december 2021 och den senaste av dem som nu är driftsatta kom in 1 mars 2022. Den kunden har bara behövt vänta i två månader från beställningsdatum.

Open Infra är vana att arbeta på landsbygden och har gjort det i många år. Det har även våra underentreprenörer och grävare gjort och de är en stor del av framgången när det gäller att leverera fiber snabbt och smidigt. Men vi hade aldrig kunnat göra det utan Eslövs kommun och alla privata markägare.

Stort tack till alla markägare

Utan er hade det inte varit möjligt att göra en så snabb leverans. 70 privata markägare har med stort engagemang gått igenom och godkänt de sträckor som behövs för att komma fram med fiber till alla hushåll. När den föreslagna vägen inte passat har vi tillsammans hittat nya vägar framåt och ritat om kartorna utifrån de nya förutsättningarna.

Nu fortsätter vi att driftsätta fler fiberanslutningar i Eslöv och inom kort kan vi presentera ytterligare en kommun som får fiber på landsbygden.

  • Fiber med stödmedel i Eslöv
  • Antal hushåll, fritidshus och övriga fastigheter: 71
  • Grävmeter: 40 000 meter
  • Berörda markägare: kommunen och ca 70 privata markägare

Relaterat: Stödmedelsutbygganden är redan igång