Stödmedelsutbygganden är redan igång

Sedan tilldelningen av stödmedel från PTS förra året har vi nu kommit så långt att vi på flera ställen har börjat gräva för stamnätet.

Det är viktigt att komma i gång så snart som möjligt eftersom Sveriges årstider med vinter och tjäle bromsar in grävtakten varje år. Förutom att försäljningen av fiberanslutningar är i gång i hela Sverige går vi parallellt genom grävsträckorna i alla projekt och etapper. Vi kommer att totalt kontakta ungefär 14 400 enskilda markägare för att gå igenom var vi kan förlägga kabel som ska nå ungefär 36 000 hushåll, fritidshus och företag runt om i Sverige.

Tidsramen för leverans i stödmedelsområden är tre år, vad är det som tar tid?

All samhällsviktig infrastruktur kräver projektering, planering och nödvändiga tillstånd innan genomförande, och det är vad Post- och telestyrelsen har tagit höjd för när de satte tre år för genomförande. Det är en rimlig tidsram för att kunna hantera oförutsägbara fördröjningar på vägen eftersom det är mycket som ska göras innan anslutningen till hushållen är klara.

Fastigheterna som fått beviljat stöd ligger dessutom långt ut på landsbygden och det är glest mellan grannarna. Det innebär långa, kostsamma grävsträckor men också att fler privata markägare är involverade jämfört med en tätortsutbyggnad där det kan röra sig om kommunens tillstånd, några enstaka privata markägare och möjligen en vägförenings tillstånd. Varje enskild privat markägare ska gå igenom och godkänna sträckan och om den föreslagna vägen inte passar så ritar vi om utifrån de förutsättningar som finns.

Open Infra är vana att arbeta på landsbygden och har även som ambition att använda lokala gräventreprenörer där det är möjligt. Vi är redan igång på flera orter och så snart nätet är på plats, och när tomtgrävning är klar och fiberboxen är installerad brukar det normalt ta ca tre månader innan man kan börja använda sin fiberanslutning.

  • Därför är stödmedel bra för alla hushåll och företag på landsbygden

  • 1. Det kommer att bli byggt
  • Att ett område är beviljat stödmedel innebär en trygghet om att leverans kommer att ske. Till skillnad mot tidigare stöd så betalas det här stödet ut i samband med att leveransperioden startar. Det gör det möjligt för oss att snabbt komma i gång med stamnätet som är den viktigaste delen i infrastrukturen, utan ett stamnät finns det ingen länk till de enskilda husen.
  • 2. 1 Gbit/s till alla
  • PTS ställer krav på att nätet ska vara byggt för att tekniskt möjliggöra minst 1 Gbit/s, det vill säga 1000 Mbit/s till alla som ansluter sig. Sen är det upp till användaren vilken tjänst och hastighet man väljer att ha, men så som framtiden ser ut ökar antalet uppkopplade enheter och eftersom vi bygger för framtidens behov så är 1 Gbit/s en rimlig hastighet att utgå från.
  • 3. Fiber till hushåll, fritidshus och företag
  • En tredje sak är att stödet omfattar alla typer av fastigheter; permanentboende, fritidshus, företag och offentlig verksamhet. Ingen ska behöva bli lämnad utanför.

 

 

Artikeln uppdaterad 23 mars 2022, antal markägare är närmare 14 400 och inte 24 000 som det tidigare stod.