Open Infras marknadsnotering är en viktig milstolpe i bolagets historia

Open Infra annonserade i slutet av förra veckan en ansökan om marknadsnotering av obligationerna på Corporate Bond-listan vid Nasdaq Stockholm. Det är en ny era för bolaget som för 13 år sedan byggde sitt första öppna fibernät i norra Stockholm. 

Open Infra grundades 2009 av Johan Sundberg och har från start valt att bygga fibernät med en öppen tjänstemarknad där kundens valfrihet står i centrum. Fibermarknaden var då var präglad av stora nationella aktörer som byggde fibernät men oftast med dem själva som enda möjliga tjänsteleverantör, eller med långa bindningstider innan byte av tjänsteleverantör fick ske. Det fanns en stor efterfrågan från både privatpersoner och kommuner på bättre och stabilare digitala möjligheter och det första området som Open Infra byggde ett nät med öppen marknad var i Österskär i norra Stockholm. Den fria konkurrensen bland tjänsteleverantörerna blev mycket uppskattat och ryktet spred sig till närliggande områden.

Bolagets expansion har med åren vuxit med egen styrka och är idag en av de kvarvarande aktörerna på marknaden där de svåraste områdena på Sveriges landsbygd återstår, medan de stora nationella aktörerna mer eller mindre har lämnat byggnationsmarknaden.

Obligationerna kommer upptas för handel så snart det är möjligt, vad innebär det för Open Infra?

Att synas och finnas tillgänglig på kapitalmarknaden innebär ett stort ansvar för oss som bolag när vi ger möjligheten till externa intressenter att investera i oss. Att marknadsnotera obligationen är en stor milstolpe i bolagets historia, säger Erik Stiernstedt, vd för Open Infra AB (publ).

Open Infra tror på att en individ, en kommun eller ett land med bra digitala möjligheter kan skapa konkurrensfördelar jämfört med dem utan och har tagit affärsmodellen om en öppen tjänstemarknad till den internationella marknaden. Bolaget är sedan 2019 etablerade i Tyskland, 2021 i USA och 2022 i Storbritannien. Bolaget har trots sin nationella och internationella expansion fortsatt att vara ett entreprenöriellt företag med ca 80 anställda och ett stort konsultnätverk inom försäljning och byggnation.

Relaterat: Open Infra AB (publ) publicerar obligationsprospekt och ansöker om marknadsnotering av de emitterade obligationerna vid Nasdaq Stockholm