Open Infra inbjudna till klimatsamtal hos DNB

Open Infra deltog i förra veckan DNBs arrangemang om klimatutmaningarna.

Fokus för banken DNBs arrangemang i Norges Ambassad i Stockholm var klimatutmaningarna och de lösningar som många storföretag implanterat i deras affärsmodeller. Att företag påverkar och bygger för en bättre miljö, samhälle och bolagsstyrning är idag ett måste för att utveckla hållbara tjänster och även kundrelationer.

På plats fanns bland annat SSAB, ICA Gruppen och Ragn-Sells Group som alla identifierat risker och möjliga vägar framåt i sin verksamhet för att skapa en hållbarare framtid att lämna över till kommande generationer. Värdar för arrangemanget var DNBs VD Elisabeth Beskow och Norges ambassadör i Sverige Aud Kolberg, moderator var Willy Silberstein.

Snart släpper Open Infra sin första hållbarhetsrapport där bolaget har identifierat sina tre främsta områden för att bidra till ett hållbart samhälle. Rapporten redovisar även miljöpåverkan och utvecklingsmål för en hållbar global utveckling, samt ansvarsområden som kräver att vi är proaktiva när det gäller att skydda mänskliga rättigheter, arbetsetik och främja antikorruption.

Från Open Infra deltog Johan Sundberg, vd och grundare av Open Infra och Erik Sternstedt, vd för Open Infra AB (publ).

Anya Alenberg
Kommunikationschef | openinfra.com
+46 764 92 53 74 | anya.alenberg@openinfra.com

Open Infra bygger, förvaltar och utvecklar fiberinfrastruktur till hushåll, företag samt kommuner i Sverige, Tyskland, USA, Norge och Storbritannien.

För fler nyheter gå till openinfra.com/nyheter