Stödmaterial till halvårsrapport 2022

För att förtydliga jämförelse mellan kvartalen publicerar vi ett stödmaterial eftersom halvårsrapporten ej inkluderade denna information.

Bifogat finns den presenterade översikten från halvårsrapporten kompletterad med kvartalsvis finansiell information.

För eventuella frågor vänligen kontakta:

Erik Stiernstedt, VD
+ 46 (0)70-550 30 73, erik@openinfra.com

In English:

In order to provide additional comparison between quarters this overview is released since the interim financial report did not include the quarter-on-quarter comparison. Attached is the presented overview from the financial reports with financial information per quarter, and aggregated YTD according to the full Q2 report.

For further information, please contact:

Erik Stiernstedt, CEO
+ 46 (0)70-550 30 73, erik@openinfra.com

Till pressmeddelande och rapport:
2022-08-15 Open Infra AB (publ) publicerar delårsrapport för Q2 2022