Open Infra AB (publ) publicerar delårsrapport för Q2 2022

Open Infra AB (publ) publicerar härmed den andra delårsrapporten sedan marknadsnoteringen av de emitterade obligationerna vid Nasdaq Stockholm.

Nedan presenteras en översiktlig summering, vänligen se bilaga för fullständig rapport (engelska).

Översikt januari – juni 2022

 • Intäkter från fibernät uppgick till SEK 128,6m (48,5) vilket motsvarar en ökning om 165% jämfört med föregående år.
 • Justerade intäkter från fibernät proforma uppgick till SEK 129,3m (102,3), vilket motsvarar en tillväxt om 26% jämfört med föregående år proforma.
 • Justerad EBITDA från fibernät uppgick till SEK 110,5m (89,9) motsvarande en marginal om 85% (88).
 • Motsvarande annualiserad EBITDA från fibernät uppgick till SEK 224,5m (181,5).
 • ARPU för perioden var 306 SEK (300), en ökning med 2 % jämfört med föregående år.
 • Nettoskuld / EBITDA var 7,68x, jämfört med obligationsvillkorens nivå för incurrence om 10,00x, och maintenance nivå om 12,00x.
 • Räntetäckningsgraden var 2,45x, jämfört med obligationsvillkorens nivå för incurrence om 2,00x och maintenance nivå om 1,75x.

Denna information är sådan information som Open Infra AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 15 augusti 2022 kl. 14.00 CET.

För ytterligare information vänligen kontakta:

Erik Stiernstedt, VD
+ 46 (0) 70 550 30 73, erik@openinfra.com

In English:

Open Infra AB (publ) publishes interim financial report for Q2 2022

Open Infra AB (publ) hereby published the second interim financial report since the listing of the issued bonds on Nasdaq Stockholm.

Please see below for an overview and attachment for the full report.

Overview January – June 2022

 • Network revenue amounted to SEK 128.6m (48.5) which represents an increase of 165 % compared to last year.
 • Adjusted Network revenue proforma amounted to SEK 129.3m (102.3), which equals a growth of
  26 % compared to last year proforma.
 • Adjusted Network EBITDA amounted to SEK 110.5m (89.9) and a corresponding margin of 85 % (88).
 • The corresponding Network EBITDA Run Rate amounted to SEK 224.5m (181.5).
 • ARPU for the period was SEK 306 (300), an increase of 2 % versus last year.
 • Net Debt / EBITDA was 7.68x, compared to bond terms and conditions incurrence level of 10.00x, and a maintenance level of 12.00x.
 • Interest Coverage Ratio was 2.45x, compared to bond terms and conditions incurrence level of 2.00x, and a maintenance level of 1.75x.

This information is information that Open Infra AB (publ) is obliged to make public pursuant to the EU Market Abuse Regulation and the Securities Markets Act. The information was submitted for publication, through the agency of the contact person set out below, at 14.00 CET on August 15th, 2022.

For further information, please contact:

Erik Stiernstedt, CEO
+ 46 (0)70-550 30 73, erik@openinfra.com

Till Investor Relations