288 markägare är en del av fiberutbyggnaden i Hultsfred

Open Infra har sedan i maj ett officiellt byggbeslut för fiber i kommunen, men ännu saknas det markavtal för att kunna gå vidare. Målet är att ansluta alla innan sommaren 2022.

Open Infra, kommunen och de boende gör nu allt för att alla ska få fiber innan sommaren 2022. Målet var tidigare att komma igång med grävning under hösten och börja driftsätta under vinterhalvåret.

Men eftersom det fortfarande saknas markavtal och det är ett stort projekt har vi delat in området i olika etapper utifrån tätort och landsbygd, samt från vilket håll vi tänkt att gå in med fibernätet i de olika etapperna. Fiberutbygganden på Hultsfreds landsbygd innebär långa kabelsträckor på omkring 18 mil och involverar 288 markägare. Alla markägare är kontaktade och vi behöver deras godkännande ganska snart för att kunna gå vidare och börja gräva kabelsträckorna.

När markavtalen är godkända kan vi börja planera in grävning

När Open Infra kontaktar markägarna är hela fibernätet ritat och planerat för att se vilka markägare som berörs. Det brukar kallas grovprojektering, men det är inte förrän vi har alla godkännanden som vi kan göra den slutgiltiga detaljplaneringen inför grävning och förläggning av kabel till alla enskilda hushåll.

– I det här fallet är det många markägare involverade, men vad vi har hört när vi pratat med boende och kommunen så ser många fram emot att äntligen få fiber och de är väldigt tillmötesgående och hjälpsamma. Flera har pratat med sina grannar och det råder en go-anda hos de boende i Hultsfred, säger Joakim Ahlin på Open Infra som samordnar fiberutbygganden med Hultsfred kommun. Engagemanget för fiber är stort i Hultsfred, därför kunde vi inte bara fokusera på så kallade stödområden utan har har valt att även inkludera hushåll som ligger precis utanför gränsen till stödområdet.

Bygger även fiber till grannen utanför stödområdet

En stödmedelsgräns är nödvändig av byråkratiska skäl, men för två grannar som bor på varsin sida av stödmedelsgränsen så blir gränsen orättvis och obegriplig. Dock är stödmedelområdena prioriterade eftersom det handlar om en stor investering med finansiellt stöd från EU och Sveriges regering som vi vill förvalta väl, men som också inte blir utbetalda om vi inte lyckas att hålla tiden.

Informationsmöte i december

– I början av december bjuder vi in till informationsmöte för alla markägare som fortfarande känner sig osäkra på vad det innebär att ha fiberkabel på sin mark. Vi kommer att gå igenom rättigheter och skyldigheter, ersättning och förläggningsdjup. Då kan man också passa på att ställa sina frågor och funderingar. Inbjudan är på väg och bör landa i brevlådan i slutet av veckan eller i början av nästa, säger Ahmed Zohair, ansvarig projektledare för fiberutbygganden i Hultsfred.

  • Fiber i Hultsfred
  • Antal hushåll: 520
  • Grävmeter: 18 mil
  • Berörda markägare: kommunen och ca 288 privata markägare
  • Majoriteten av fastigheterna är inom stödmedelsområden beviljade av Jordbruksverket. Stödet är övertaget från Zitius (Telia)