Unikt samarbete för att bygga fiber i Mörlunda, Hultsfred

Det genuina engagemanget för fiber som vi mött i Hultsfreds kommun och från Fibernät Mörlunda imponerar.

I februari 2021 tog Fibernät Mörlunda beslut om att stötta Open Infras bredbandsutbyggnad i Mörlunda med drygt en kvarts miljon för att säkerställa att berörda hushåll får fiber. Fibernät Mörlunda har själva byggt fiber i området 2014, men kunde inte nå hela området med de medel som fanns då. Men det stora engagemanget för fiberutbygganden finns kvar och föreningen har därför valt att göra vad de kan för att se till att hushållen i Mörlunda får sin fiber.

Det är ett ganska unikt beslut och vi är oerhört glada över det engagemang som enskilda hushåll, fiberföreningen och tjänstemän och politiker i Hultsfred kommun i Kalmars län har visat.

– När regeringen satte bredbandsstrategin år 2009 så var det precis så här de beskrev tillvägagångssättet för kommunerna; för att nå målet om att minst 95% av Sverige hushåll ska ha bredbandsuppkoppling år 2020 krävs kommunala bredbandsstrategier som främjar fri konkurrens mellan kommun, fiberföreningar och privata aktörer. Hultsfreds kommun har hela tiden varit öppna i sin dialog med oss och är otroligt lösningsinriktade när det handlar om fiber, säger Joakim Ahlin på Open Infra som jobbat tillsammans med kommuner och bredbandsutbyggnad i över 15 år.

– Det handlar om att samarbeta för att nå målen, precis så som sker i Hultsfred, säger Johan Sundberg, vd och grundare av Open Infra. Vi kan dessutom nå målen snabbare genom att kombinera våra respektive styrkor. Open Infra har många års erfarenhet av att gräva för fiber och kommunen känner sin mark bäst och kan därför snabbt återkoppla om bästa vägen framåt för fibern.

Regeringen, Post- och telestyrelsen, Sveriges Kommuner och Regioner samt Konkurrensverket har återkommande genom åren konstaterat att det bästa sättet att säkerställa fiberutveckling och ett stort urval av tjänster är när det finns en fungerande konkurrens i kommunerna. De konstaterar att det är helt avgörande om en kommun ska lyckas att nå bredbandsmålen.

Men det handlar inte bara om att nå regeringens mål till varje pris. Det handlar om att ge privatpersoner valfriheten att välja fiberleverantör och tjänsteleverantör själva. Vi träffar ofta privatpersoner runt om i landet som berättar om stängda fibernät som snabbt blir eftersatta när det handlar om tekniskt underhåll och utveckling, om avgifter på tusentals kronor för att höja hastigheten och att utbudet av tjänsteleverantörer är väldigt begränsat.

– Jag är övertygad om att kommunerna som drivs av engagemang och handlingskraft, och som lyckas skapa en öppen fibermarknad, är de kommuner som kommer att ha de nöjdaste invånarna. Hultsfreds kommun är ett riktigt föredöme och det är roligt att få samarbeta med dem, säger Johan Sundberg.

 

Open Infras fiberutbyggnad i Hultsfreds kommun
– Mörlunda tätort 130 nya planerade fiberanslutningar
– Målilla tätort 100 nya planerade fiberanslutningar
– Hultsfred landsbygd 300 nya planerade fiberanslutningar
– Fiberutbygganden i Hultsfreds landsbygd byggs med hjälp av stödmedel som betalas ut när anslutningarna är anslutna och driftsatta
– ”Stödmedel” från Fibernät Mörlunda avser fastigheter i Mörlunda socken och betalas ut när anslutningarna är anslutna och driftsatta
– Fiberutbygganden i landsbygden innebär långa kabelsträckor och involverar ca 150-200 privata markägare

 

Anya Alenberg, press- och kommunikationschef
anya.alenberg@openinfra.com
076-492 53 74