200 hushåll i Broddbo, Sala kommun, kan räkna med fiber innan midsommar

Nu börjar vi förbereda inför driftsättning i Broddbo, Sala. Vi räknar med att de nästan 200 hushållen i Broddbo och närliggande område kommer att kunna använda sin fiberanslutning innan midsommar.

Under hösten och vintern 2020/2021 har vi arbetat med att rita och planera de sista detaljerna av kabelförläggningen och stamnätet, vi sökte de tillstånd som behövdes hos Sala kommun och Trafikverket samt hämtande in godkända markavtal från kommunen och privata markägare.

I februari 2021 drog vi i gång med att märka ut kabelsträckorna, gräva och förlägga fiberkabel i området och till enskilda fastigheter. Nu är vi klara med den delen och vi närmar oss driftsättning.

Det är en efterlängtad driftsättning hos många hushåll i det här området. Flertalet av de boende som vi pratat med berättar att de beställde fiber från annan aktör för över fem år sedan men att inget hände, de tröttnade på att vänta och valde i slutet av sommaren 2020 att beställa från Open Infra istället. Varför den andra aktören har valt att inte leverera är bara något som de kan svara på. I vårt fall har samarbetet med kommunen, Trafikverket och alla markägare gått mycket bra och den delen är av yttersta vikt för att kunna leverera fiber inom rimlig tid.

– Många jag pratat med önskar sig att fibern är i gång till midsommar, och om allt går som det är tänkt är det fullt möjligt. Vi har haft en otroligt bra dialog från dag ett med Sala kommun och de har visat engagemang för fiberutbygganden längs hela vägen. Sala kommun är en av de större markägarna och de har varit väldigt behjälpliga med de tillstånd som behövdes för att kunna komma vidare. Det märks att folk har väntat på fiber under en lång, lång tid då markägarna har varit otroligt bra och snabba att ha att göra med, säger Timothy Jonsson som ansvarar för fiberutbygganden i Sala kommun.

Open Infra finansierar fiberutbyggnaden i Sala utifrån egna medel och har inte sökt några statliga stöd, det gör att vi kan jobba snabbt och effektivt när vi väl har tillräckligt många som vill ansluta sig till fibernätet och vi tar ett byggbeslut. Våra kunder ska inte behöva invänta långdragna utredningar för att vi ska få ett eventuellt bidrag. Det betyder inte att vi utesluter statliga stöd för utbygganden av fiber i Sverige, vi bygger med hjälp av bredbandsstöd på flera andra orter, men vi prioriterar alltid att leverera fiber så okomplicerat och snabbt som möjligt för kunden – speciellt i dessa tider då distansarbete online är en förutsättning för många i deras arbete.

Näst på tur står MöklintaFornebyVästerfärnebo och Hedåker. Vi börjar med att inhämta aktuella markavtal i Saladamm som behövs för att komma vidare. Totalt handlar det om några fler än 1 000 hushåll i Sala kommun som vi kommer att gräva och koppla upp löpande fram till julafton 2021.

Vi har tidigare berättat om fiberutbygganden i Sala:
9 mars 2021: Populära videomöten hos Open Infra
25 juni 2020: Open Infra ser till att Sala landsbygd får bredband – utan att begära stödpengar från kommunen