Vi är med dig hela vägen

Support- och driftavtal

Eftersom laddboxen är en förutsättning för att ditt färdmedel ska fungera så har vi valt att paketera denna tillsammans med ett support- och driftavtal. Installerar du laddboxen med annat företag står du ensam när problemet uppstår. Din laddbox finns uppkopplad på vår plattform vilket gör felsökningen snabb. Är det något som går utanför garantin så hjälper vi dig såklart ändå så att problemet blir löst.

Felanmälan

Felanmälan på telefon och e-post 08:30-17:00

Vi påbörjar din felsökning inom 1 timme efter din felanmälan.

 

App

Vi erbjuder våra kunder en plattform och app med följande funktioner:

  • Hantering av din hemmaladdare. Du kan t ex göra inställningar för ”smart laddning” dvs när priset på el är som lägst. Detta oberoende vilken elleverantör du har förutsatt att du har timdebitering.
  • Du kan hantera accessrätter för din hemmaladdare och ”låsa” den så inte obehöriga kan ladda.
  • Appen kan användas för att dela din laddpunkt till andra mot betalning per kWh, dessa kan få olika tariffer beroende på vem det är.
  • Gör laddboxen publik, via roaming så syns din laddbox i hela Europa och vem som helst kan ladda hemma hos dig.
  • Enkelt att plocka ut data och statistik.
  • Appen kan hantera och betala för publik laddning och du kan samla dina RFID-kort från andra leverantör och ”para” in dem i appen.
  • Har arbetsgivare Monta kan du enkelt hantera laddning på jobbet i samma lösning
  • Du kan koppla upp din bil i appen och se State of Charge i Montas

Vill du köpa en laddbox för 149kr/mån