Laddbox till ditt hem från 149kr/mån i 24 månader

Vi tar hand om allt. Det ska vara enkelt att ha laddbox.

Så får du en laddbox från 149kr/mån

Vi kan installera en laddbox antingen på vägg eller på stolpe för en låg månatlig kostnad (från 149kr/mån i 24 månader).  Nedan ser du en kortfattad beskrivning om vad som kommer hända härnäst.

Steg 1: Ett första möte

Boka ett möte med oss så kommer vi till dig när det passar. Vi berättar hur det går till vid en installation av en laddbox utifrån just dina förutsättningar. Vill du ha laddboxen monterad på vägg eller på en stolpe? Kan jag ladda bilen med 22kW utan att behöva säkra upp fastigheten? Vad är en lastbalanserare? Kan jag ta betalt för laddningar? Vi besvarar alla dina frågor och anpassar erbjudandet efter ditt behov.

Steg 2: Kabeldragning och eventuell grävning

Efter att du valt dina eventuella tillval så är nästa steg att utföra kabeldragningen och eventuell installation av stolpe. Det kommer alltid krävas en kabeldragning från elskåp till laddbox. Hur denna görs är beroende på din fastighets förutsättningar. Om laddboxen ska placeras på stolpe så krävs det grävningsarbete, men det kan även behövas om boxen ska sättas upp på ett fristående garage.

Steg 3: Driftsättning

När all infrastruktur är på plats kommer en certifierad elektriker och installerar eventuella tilläggsbeställningar som t ex lastbalanserare, mäter av anläggningen samt driftsätter själva laddboxen. Du kan nu ladda bilen.

Vad kostar det? Boka rådgivning för installation av laddbox till din fastighet.

Kostnaden för en standardinstallation inkl laddbox och 3-polig 16A säkring med jordfelsbrytare + app med bl a betalfunktion och full support är 149kr/månaden i 24 månader. Det som påverkar månadskostnaden är tex om du behöver en lastbalanserare (+40kr/månad) eller boxen installerad på en stolpe inkl grävning/kabeldragning (+50kr/månad) eller något annat tillägg.

Vill du få veta mer om laddboxar, förutsättningar och vad det finns för lösningar för just dig?

Boka din tid genom att mejla laddstolpe@openinfra.com eller ring
010-492 71 00 (välj knappval Laddstolpe)

När avtalsperioden är slut så kommer det finnas kvar en restskuld mot Open Infra, kunden har då en option/återköpsklausul mot bolaget som kunden kan välja att utnyttja. Open Infra måste då köpa loss din laddbox för denna summa/restskulden och därmed överta ägandet/driftansvaret för själva laddboxen. Vi hyr sen ut laddboxen till dig för 149kr/mån med 3 månaders uppsägningstid.

Vill du köpa en laddbox för 149kr/mån