Gräv och grovåterställning på tomt

Det finns olika sätt gräva på och oftast är det underlaget som bestämmer vilket sätt som används, det vill säga om det är stenigt, sandigt, bergigt eller många rötter. Underlaget påverkar också hur det ser ut direkt efter en grävning, samt när på året det sker. Är det vår eller höst blir det lätt lerigt och det kan ta några månader innan det ser helt återställt ut.

Här följer några exempel på olika typer av tillvägagångssätt och resultatet efteråt. Alla bilder är tagna direkt efter återställning och visar hur en godkänd återställning kan se ut.

Vad är en grovåterställning?

En grovåterställning innebär att vi återfyller med befintliga jordmassor till återställningsbar yta så att du kan ta vid för att kratta det sista, så nytt gräs, återplantera buskar, träd eller annan växtlighet, återlägga plattor, grus eller asfalt, återställa öppnat trädäck, staket, spaljé eller utföra annan liknande ytlig återställning.

I allmänna villkoren (gäller från maj 2022) hittar du stycket om återställning under punkt 18.5.

Handgrävning

Grävmetod: handgrävning
Underlag: mestadels sand

Handgrävning sker med spade och en bra metod där underlaget är sand och jord.

Handgrävning

Grävmetod: handgrävning
Underlag: sand

Handgrävning sker med spade och en bra metod där underlaget är sand och jord.

Handgrävning

Grävmetod: handgrävning
Underlag: jord

Handgrävning sker med spade och en bra metod där underlaget är sand och jord.

Handgrävning

Grävmetod: handgrävning
Underlag: jord

Handgrävning sker med spade och en bra metod där underlaget är sand och jord.

Handgrävning

Grävmetod: handgrävning
Underlag: jord

På den här bilden syns det tydligare hur man fyrkantsgräver det översta gräslagret och lyfter bort bitarna för att sedan gräva till rätt djup i jorden. När kabeln är nedlagd fyller man på med jorden och lägger tillbaka gräslagret.

Handgrävning

Grävmetod: handgrävning
Underlag: jord

På den här bilden är kabeln förlagd under plattorna till andra sidan för att sedan fortsätta till fasadboxen på husväggen.

Gräv med liten maskin

Grävmetod: kedjegrävare
Underlag: jord och mycket sten

Vid stenigt underlag är det vanligt att använda en mindre maskin, i detta fall en kedjegrävare. Mindre sten som hamnar ovanför jord efter återställning tar husägaren hand om.

Gräv med liten maskin

Grävmetod: liten maskin
Underlag: jord

På den här bilden har vi gävt genom en rabatt och då kan det se ut så här efter en grovåterställning. Husägaren har godkänt kabelvägen och kommer se till att rabatten blir återskapad så som de själva vill ha den.

Gräv med liten maskin

Grävmetod: liten maskin
Underlag: jord

På den här bilden kan man fortfarande se hjulspåren från maskinen. Beroende på underlag och årstid kan hjulpåren bli mer eller mindre synliga, men med gräsfrön som husägaren strör på efteråt kommer det knappt synas när det vuxit upp igen.

Gräv med liten maskin

Grävmetod: liten maskin
Underlag: grus och jord

På den här bilden kan man fortfarande se hjulspåren från maskinen. Men när husägaren fyller på med grus och krattar över kommer spåren att inte synas längre.

Gräv med liten maskin

Grävmetod: liten maskin
Underlag: jord

På den här bilden kan man fortfarande se hjulspåren från maskinen. Beroende på underlag och årstid kan hjulpåren bli mer eller mindre synliga, men med gräsfrön som husägaren strör på efteråt kommer det knappt synas när det vuxit upp igen. Är det lite grövre spår kan man behöva kratta för att jämna ut det så att det blir så som man vill ha det i sin trädgård.

Gräv med liten maskin

Grävmetod: liten maskin
Underlag: grus

På den här bilden kan man inte se hjulspåren från maskinen. Här fanns tillräckligt med grus så att entreprenören kunde återställa utan några synliga spår.

Maskingräv med kniv

Grävmetod: skurit med kniv
Underlag: sand/jord

Den här metoden är något mer ovanlig och går ut på att skär man upp en kant, gräver och lägger kabeln. Det går snabbt och smidigt och lämnar nästan inga spår.

Maskingräv med kniv

Grävmetod: skurit med kniv
Underlag: sand/jord

Den här metoden är något mer ovanlig och går ut på att skär man upp en kant, gräver och lägger kabeln. Det går snabbt och smidigt och lämnar nästan inga spår.

Får jag bestämma grävmetod på min tomt?

Det går alltid att ha önskemål, men det är också beroende av den vagnpark som vår entreprenör har och vilket underlag du har på din tomt. Att skära med knivmaskin blir snyggt men lämpar sig inte för jord med mycket sten.

Koppla av med fiber