Fiber till hela bostadsföreningen

Vi tar hand om marktillstånd, grävning, installation och driftsättning. Vi gör det som krävs för att din förening ska få fiber.

Fiber till hela bostadsföreningen

När ni är redo är vi redo

I de flesta områdena kan vi erbjuda fiber till en rimlig kostnad och inom rimlig tid.

Kontakta oss

Intresseanmälan

Kontakta oss

Boka tid

Så här går det till

01 Vi bygger ert nya fastighetsnät

Vi är med från start och bygger 100% fiber hela vägen till er fastighet, och vidare till varje enskild lägenhet, företagslokaler och allmänna utrymmen som trapphus, tvättstuga och garage.

Eller….

01 Vi tar över ansvaret för ert befintliga nät

Vi tar över er befintliga infrastruktur oavsett vilken teknik ni har idag.

Vi börjar med en nätmätning och föreslår åtgärder. Vi tar över ansvaret för utveckling och serviceunderhåll så att det bara funkar för alla i föreningen.

02 Välj bredband, telefoni och TV-tjänster

Vi har redan förhandlat åt er och kan tillsammans med enskilda tjänsteleverantörer erbjuda bredband 500/500 Mbit/s från 25 kr/hushåll som grundutbud. Hushållen kan i sin tur alltid välja fritt bland alla tjänsteleverantörer på vår marknadsplats.

Se hela utbudet till privatkunder på vår marknadsplats.

03 Välj digitala tjänster för mer trivsel i vardagen

Vi ser till att ni får trådlös uppkoppling i allmänna utrymmen som trapphus, tvättstugan, garaget och i festlokalen. Vi förbereder så att ni kan börja använda digitala lås- och bokningssystem och andra smarta hem- och fastighetslösningar.

04 Vi gräver och installerar

Vi tar hand om alla tillstånd, grävning och kabeldragning till och i er fastighet.

Vi bokar tid med alla hushåll för installation av fiberbox. Vi tar hand om speciella önskemål av placering av fiberboxen i lägenheten och kan erbjuda vidaredragning till dem som önskar.

05 Vi ansluter och tar hand om ert nät

Vi ser till att var och en kommer igång med sina nya bredbandstjänster. Vi fortsätter att ta hand om ert fastighetsnät och ser till att det hela tiden är uppdaterat.

Kolla om vi gräver åt ditt håll