#vitecherupp Sveriges städer och landsbygd

Open Infra stödjer initiativet #vitecherupp för att främja en snabbare och mycket nödvändig digitalisering av landsbygden

Vi har sedan starten 2009 byggt fibernät på över 50 orter i Sverige, och sedan december 2019 även i Tyskland. Vi står tillsammans med vårt konsultnätverk på över 300 personer runt om i norra Europa rustade att fortsätta även i tider som dessa, för det är just i sådana här tider då tillgång till samhällskritisk information blir extra viktig vare sig man bor i stad eller landsbygd. Det är viktigt att alla kan få del av informationen som sker online.

Vi kommer därför göra vad vi kan för att fortsätta digitaliseringen även under rådande omständigheter som kan bli långvariga. Vår personal och våra underentreprenörer har fått strikta riktlinjer för vad som gäller vid t ex hembesök för installation och felsökningar driftstörningar.

Men även vi och våra underentreprenörer påverkas av det allvarliga läget med Covid-19 och tyvärr kan det medföra längre avhjälpningstider. Vi har som policy att aldrig göra ett hembesök vid minsta symptom som hosta och feber, men vi kommer att göra vad vi kan för att försöka hitta alternativa lösningar tillsammans med kund eller boka om till ett annat datum.

Vi vill också i möjligaste mån uppmana alla att starta om all sin utrustning och felsöka själv så långt det är möjligt. På vår kundsupportsida finns frågor och svar, och guider för felsökning. Kundsupportsidan uppdateras löpande och har du själv tips på råd så är du välkommen att dela med dig! Mejla dina tips till kundtjanst@openinfra.com.

#vitecherupp är initiativ av IT&Telekomföretagen som med anledning av coronakrisen tagit initiativet till uppropet i syfte att synliggöra och uppmana hela branschen att lyfta goda exempel på hur IT och digitala tjänster och lösningar skapar mindre tryck i systemet samt ge myndigheterna möjligheten att fatta så bra beslut som möjligt. Vi uppmanar samtliga aktörer i branschen att ansluta sig till uppropet, genom att använda sig av #vitecherupp.