Uppgradering av fibernätet i Täby kommun

Open Infra uppgraderar fibernätet för att möta framtidens höga krav för kapacitet och kvalitet. Även Vallentuna kommun och Upplands Väsby kommun påverkas till det bättre vid omläggningen av trafik och den nya centrala utrustningen.

Ökad trafikmängd i nätet och fler tjänster i varje hushåll i Täby gör att nuvarande trafikvägar inte kommer kunna möta framtidens höga krav för kapacitet och kvalitet. Därför sker redan nu en omläggning av trafiken till och från Täby. Open Infra har även investerat och nyligen driftsatt ny central utrustning som hanterar trafiken på ett mycket smidigare sätt.

Kommer omläggningen och den nya utrustningen ge en bättre kundupplevelse?

– Alla kvalitetsförbättringar gör skillnad men framför allt handlar den här investeringen och uppgraderingen om att redan nu bygga bort framtida problem och i stället fokusera på att höja kapacitet och nätkvalitet i områden där vi vet att trafiken kommer att öka, säger Mauritz Ek, CTO på Open Infra.

Även Vallentuna kommun och Upplands Väsby kommun påverkas till det bättre vid omläggningen av trafik och den nya centrala utrustningen.

Uppgraderingen sker nattetid onsdag 25 januari för att minimera kundpåverkan så mycket som möjligt. Under servicefönstret kommer bredband, IP-telefoni, TV via fiber vara helt otillgängliga eller stundtals otillgängliga för berörda kunder under aviserad tid.

Att tänka på under och efter ett planerat servicearbete

Du behöver inte meddela Open Infra eller din tjänsteleverantör att din anslutning är offline under ett pågående planerat arbete i nätet.

Efter ett planerat avbrott kan du behöva starta om fiberboxen, routern och datorn. Låt utrustningen vara helt avstängd i 15–30 minuter innan du aktiverar igen.

Kontakta din tjänsteleverantör om du upplever problem med din bredbandstjänst efter ett avbrott. Open Infra är inte tjänsteleverantör.

Aktuell driftinformation: openinfra.com/status

Anya Alenberg, press- och kommunikationschef
anya.alenberg@openinfra.com
076-492 53 74