Tyresö Bostäder väljer Öppna Stadsnät Sverige AB som kommunikationsoperatör

Tyresö Bostäder väljer Öppna Stadsnät Sverige AB som kommunikationsoperatör. Avtalet innebär att Öppna Stadsnät från och med sommaren 2020 blir kommunikationsoperatör för Tyresö Bostäders närmare 3 500 bostäder samt lokaler.

– Vi är väldigt glada och stolta över att Tyresö Bostäder har valt oss som kommunikationsoperatör. Vi ser fram emot ett givande samarbete som även innebär att Öppna Stadsnät kommer bygga ett nytt områdes- och fastighetsnät till alla lägenheter, säger Johan Sundberg, vd för Öppna Stadsnät.

Tyresö Bostäders samtliga hushåll och företag kommer nu få tillgång till marknadens ledande tjänsteleverantörer med full valfrihet och konkurrens där samtliga leverantörer kommer leverera hastigheter upp till 1000/1000mbit/s. Vid avtalets slut kommer Tyresö Bostäders totala fastighetsbestånd vara anslutna till den nya kommunikationsoperatören.

– Vi är glada över samarbetet med Öppna Stadsnät och att nu äntligen kunna erbjuda våra hyresgäster fiber som ger smarta hem med en snabb och kvalitativ uppkoppling. Möjligheterna online förbättras avsevärt, ett behov som efterfrågas alltmer i en digital verklighet. En fiberanslutning innebär att alla i hushållet kan surfa och streama obehindrat, säger Maria Öberg, VD Tyresö Bostäder.

Tyresö Bostäder är ett kommunägt bostadsbolag som förvaltar och förmedlar attraktiva hyresrätter i Tyresö. Bolaget arbetar för att skapa en trygg och trivsam inre och yttre miljö för hushåll och företag i Tyresö kommun. Projektstart för den nya kommunikationsoperatören sker till hösten.

För mer information vänligen kontakta

Joakim Ramtzén, Operativt ansvarig Öppna Stadsnät Sverige AB,
joakim.ramtzen@oppnastadsnat.se

Charlotte Ohm, Fastighetsutvecklingschef Tyresö Bostäder,
charlotte.ohm@tyresobostader.se