Tydligare villkor och sänkta kostnader för fiberreparation på tomt

Osäkerhet kring slutkostnaden för fiberreparation på tomten har upplevts som otryggt av slutkunderna. Men så ska det inte fortsätta och med den nya villkorsändringen för Drift och underhåll finns nu fasta kostnader.

Prissättningen för eventuella reparationer inom kundens tomtgräns har tidigare upplevts som otydliga. I händelse av en driftstörning inom kundens tomtgräns har vi tidigare fakturerat för de löpande kostnader vi har haft för reparation av skadan, vilket i vissa fall inneburit betydande kostnader för slutkunden.

Vi gör nu en villkorsändring för drift- och underhåll för att öka tydligheten gällande kostnader.

De nya villkoren i korthet 

  1. Fast pris på alla reparationer inom tomt. Det fasta priset är betydligt lägre än våra verkliga kostnader.
  2. Serviceavtal är ett extra tillägg som ger kunden ett ännu lägre pris på reparationer och vi skickar en 4G-router om vi inte kan avhjälpa ett avbrott inom 72 timmar.
  3. Underhåll av fiberinfrastrukturen. Underhållet omfattar allt från kablarna i marken, noder, switchar, service- och reparationsarbeten till uppgraderingar som behövs för att möta den ökande efterfrågan på bandbredd.

Bakgrund till de förändrade villkoren 

Det har hänt mycket inom elektronisk kommunikation under de senaste åren. Slutkunder använder betydligt mer internetkapacitet än tidigare och har betydligt fler enheter uppkopplade. Dessutom har fibernätet förtätats då fler och fler anslutit sina hushåll till fiber. Nybyggnation har också bidragit till ett ökat antal användare i samma nät.

För att möta den ökade efterfrågan har vi investerat i aktiv utrustning, och fortsätter att investera i aktiv utrustning, för öka kapaciteten i nätet. Vi har uppgraderat nätet till 100 Gbit/s för att ge tjänsteleverantörerna möjlighet att erbjuda högre hastigheter. I och med att fler hushåll är uppkopplade på samma mainline har förtätningen inneburit att nätet är känsligare för avgrävningar. Vi har därför investerat i fiberringar för att öka redundansen i nätet. Då kopplas trafiken om för att nå hushållen och de kan surfa vidare obehindrat om vi skulle få ett avbrott på vår mainline. Vi har gjort dessa investeringar för att slutkunden ska ha en så stabil och bra fiberupplevelse som möjligt.

Som fiberleverantör har vi en skyldighet mot slutkonsumenter och andra intressenter att tillhandahålla ett stabilt nät som möter de krav de ställer på kapacitet och stabilitet. Detta driver underhållskostnader, men alternativet att tillhandahålla ett nät som inte möter våra slutkunders och intressenters krav på kapacitet och stabilitet är inte ett långsiktigt hållbart alternativ.

De nya villkoren medför en ökad kostnad för slutkonsument men säkerställer tillgång till ett stabilt fibernät med hög kapacitet och fast pris på reparationer inom tomtgräns. För dem som väljer Serviceavtalet minskar kostnaderna än mer då vi står för alla kostnader mot entreprenör och kunden får dessutom hjälp snabbare.

Processen för att kommunicera och implementera villkorsändringar regleras i lagen om elektronisk kommunikation 7 kap. 12 § som beskriver hur slutkonsument ska underrättas om en villkorsändring och vilka tidsfrister som gäller för att verkställa en villkorsändring. Vi följer lagen om elektronisk kommunikation i samband med denna villkorsändring.

Läs mer om investeringarna i nätet
13 juni 2023 Investeringar i nätet för att öka kapacitet och tillgänglighet

Frågor och svar om Drift och underhåll
hittar du på openinfra.com/kundtjanst

Anya Alenberg, press- och kommunikationschef
anya.alenberg@openinfra.com
076-492 53 74