Stadsnätsbolaget bygger ut infrastruktur till hushåll på landsbygd i Ockelbo

Telestationer i Söderhamn stängdes ned under 2019 och Stadsnätsbolaget har på 9 månader byggt klart fiberinfrastruktur till berörda hushåll.

Telestationer i Söderhamn stängdes ned under 2019 och Stadsnätsbolaget har på 9 månader byggt klart fiberinfrastruktur till berörda hushåll. I detta skall det inkluderas att handläggningstiden på tillstånd från myndigheter var 6 av dessa månader. Ryktet har nu spridit sig till grannkommunen Ockelbo, där boende på landsbygden också står utan bra digitala möjligheter. Stadsnätsbolaget kommer nu att försöka hjälpa även dessa hushåll och startade i somras ett arbete med att samla boende och markägare för att säkerställa att hushåll och företag får fiber under 2019. Samarbetet med markägare och boende har gått över förväntan och redan nu i slutet av oktober sätts spaden i backen och de första hushållen blir uppgraderade innan året är slut.

Utbyggnaden sker utan statliga eller kommunala bidrag. Stadsnätsbolaget investerar flera miljoner i Ockelbo kommun för att detta skall bli verklighet. Denna investering kommer förbättra de digitala möjligheterna för hushåll och företag i kommunen, och ligger i linje med regeringens digitala agenda.

Som första privata aktör, som 2009 på allvar satsade på att bygga ut öppen och neutral infrastruktur till enskilda fastigheter i Sverige, kan nu Stadsnätsbolaget konstatera att satsningen är väldigt lyckad. 100 000 enskilda fastigheter har nu försetts med en neutral och öppen fiberinfrastruktur från Stadsnätsbolaget, vilket gör att bolaget äger och förvaltar en av landets största fiberinfrastrukturer.

Infrastrukturen nyttjas av landets ledande leverantörer av digitala tjänster, och möjliggör allt från mobiltrafik, tv och internet, till drift och övervakning av kommunal verksamhet.

– Det är extremt komplexa projekt och det är tur att vi har 10 års erfarenhet av detta, annars hade vi aldrig lyckats. En bidragande faktor är även alla boende samt markägare i Ockelbo som tror på oss och jobbar med oss för att detta ska bli verklighet. Vi vet att de tidigare blivit lovad fiber och väntat i flera år utan att få leverans, så det är skeptiska i början. Det glädjer mig att vi kan hjälpa boende och företag på landsbygden att få tillgång till samma infrastruktur som boende i tätorter i Sverige. Varje hushåll vi kan hjälpa är viktigt för att Sverige skall nå sitt digitala mål, och även viktigt för oss som bolag som nu blivit en nationell aktör gällande digital infrastruktur, säger Johan Sundberg, grundare av bolagsgruppen.

Idag används infrastrukturen mestadels för Internet, tv och mobiltrafik men i framtiden kommer den vara grunden för alla samhällstjänster som blir digitala, så som skola, vård och omsorg. Det är en intressant framtid vi står inför och vi brinner för att fortsätta vara en del av det digitala Sverige som byggs nu, avslutar Johan Sundberg.