Stadsnätsbolaget investerar 22,5 miljoner kronor och hjälper hushåll på landsbygden i Östhammar att få fiber

Föråldrade telestationer stängs ned runt om i Sverige, hushåll och företag riskerar att stå utan möjlighet till bra digital kommunikation.

För många familjer och företag blir detta ett akut problem. Att bygga ut fiberinfrastruktur på landsbygden är kostsamt och komplext men Stadsnätsbolaget har under sina 10 år på marknaden byggt upp processer för att klara av dessa projekt. Nu senast är det landsbygden i Östhammar som får hjälp där Stadsnätsbolaget i samarbete med markägare och boende på 12 veckor arbetat igenom allt för att den 17 juni börja gräva första etappen. Första driftsättning sker under augusti och samtliga hushåll i första etappen är klara innan Lucia 2019.

Utbyggnaden sker utan statliga eller kommunala bidrag – Stadsnätsbolaget investerar drygt 22,5 miljoner kronor i Östhammars kommun. Denna investering kommer förbättra de digitala möjligheterna för hushåll och företag i kommunen, och ligger i linje med regeringens digitala agenda.

Som första privata aktör, som 2009 på allvar satsade på att bygga ut öppen och neutral infrastruktur till enskilda fastigheter i Sverige, kan nu Stadsnätsbolaget konstatera att satsningen har varit väldigt lyckad. 100 000 enskilda fastigheter har nu försetts med en neutral och öppen fiberinfrastruktur från Stadsnätsbolaget, vilket gör att bolaget äger och förvaltar en av landets största fiberinfrastrukturer.

Infrastrukturen nyttjas av landets ledande leverantörer av digitala tjänster, och möjliggör allt från mobiltrafik, tv och internet, till drift och övervakning av kommunal verksamhet.

– Jag tror alla i branschen vet hur svåra dessa landsbygdsprojekt är. Att vårt team tillsammans med boende på 12 veckor kan få klart alla detaljer med kunder, markägare, trafikverket samt övriga myndigheter så vi kan börja gräva är mycket imponerande. Nu har vi tagit oss an de mer komplexa projekten men där vi verkligen kan hjälpa boende och företag på landsbygden att få tillgång till samma infrastruktur som boende i Sveriges tätorter. Det är extra roligt att jobba i områden där vi kan ha bra samarbete med kommun och boende – det resulterar i bra projekt. Varje hushåll vi kan hjälpa är viktigt för att Sverige skall nå sitt digitala mål, och även viktigt för oss som bolag som nu blivit en nationell aktör gällande digital infrastruktur, säger Johan Sundberg, grundare av bolagsgruppen.

Idag används infrastrukturen mestadels för internet, tv och mobiltrafik men i framtiden kommer den vara grunden för alla samhällstjänster som blir digitala, såsom skola, vård och omsorg. Det är en intressant framtid vi står inför och vi brinner för att fortsätta vara en del av det digitala Sverige som byggs nu, avslutar Johan Sundberg.