Stadsnätsbolaget investerar 12,6 miljoner kronor för att hushåll på landsbygd i Kumla ska få tillgång till modern fiberinfrastruktur

Telestationer runt om i landet stängs ned och boende hamnar utan stabila och bra kommunikationsmöjligheter. Stadsnätsbolaget startade i somras ett arbete med att försöka samla boende och markägare för att säkerställa att hushåll och företag får fiber under 2019.

Samarbetet med markägare och boende har gått över förväntan och redan nu i mitten av september är det klart att arbetet blir av och byggbeslut är taget. Grävningen kommer att påbörjas i oktober och de första hushållen blir uppgraderade innan året är slut.

Utbyggnaden sker utan statliga eller kommunala bidrag utan Stadsnätsbolaget investerar 12,6 miljoner kronor i Kumla kommun. Denna investering kommer förbättra de digitala möjligheterna för hushåll och företag i kommunen, och ligger i linje med regeringens digitala agenda.

Som första privata aktör, som 2009 på allvar satsade på att bygga ut öppen och neutral infrastruktur till enskilda fastigheter i Sverige, kan nu Stadsnätsbolaget konstatera att satsningen är väldigt lyckad. 100 000 enskilda fastigheter har nu försetts med en neutral och öppen fiberinfrastruktur från Stadsnätsbolaget, vilket gör att bolaget äger och förvaltar en av landets största fiberinfrastrukturer.

Infrastrukturen nyttjas av landets ledande leverantörer av digitala tjänster, och möjliggör allt från mobiltrafik, tv och internet, till drift och övervakning av kommunal verksamhet.

– Första etappen i Kumla innefattar ett par hundra hushåll i kommunen och driftsätts redan 2019. Nu har vi tagit oss an dessa komplexa projekt men där vi verkligen kan hjälpa boende och företag på landsbygden att få tillgång till samma infrastruktur som boende i tätorter i Sverige. Varje hushåll vi kan hjälpa är viktigt för att Sverige skall nå sitt digitala mål, och även viktigt för oss som bolag som nu blivit en nationell aktör gällande digital infrastruktur, säger Johan Sundberg, grundare av bolagsgruppen.

Idag används infrastrukturen mestadels för Internet, tv och mobiltrafik men i framtiden kommer den vara grunden för alla samhällstjänster som blir digitala, så som skola, vård och omsorg. Det är en intressant framtid vi står inför och vi brinner för att fortsätta vara en del av det digitala Sverige som byggs nu, avslutar Johan Sundberg.