Stort intresse för fiber i Nykvarn, nu påbörjar vi de sista detaljerna inför leverans under 2022

I somras meddelade Nykvarns kommun och Open Infra att vi har enats om avtal om samverkan och vi har sedan dess besökt och informerat hundratals hushåll på Nykvarns landsbygd om fiber. Intresset har varit stort i främst områden med permanentboende och något lägre i områden med många fritidshus.

Nu börjar det dra ihop sig

Vi har delat in områdena fem geografiska etapper som vi i det här skedet har informerat och tagit beställningar från. Säljomgången börjar succesivt att dra ihop sig för att snart gå över till leverans. Under den första leveransdelen kommer vi att gå in på detaljerna i nätritningarna och planera alla enskilda adresser för anslutning. Det är mycket att ta hänsyn till i den här fasen och det är den delen av leveransen som oftast inte berör det enskilda hushållet, men mycket jobb för oss. Vi kommer under den första leveransfasen detaljrita nät och kabelförläggning så att vi kan nå alla hushåll och vi kommer att begära in de sista tillstånden för sträckorna som behöver grävas, det handlar i det här fallet främst hos kommunen och Trafikverket. Sådana tillstånd brukar normalt ha någon eller några månader i handläggningstid och det är därför det är den längsta fasen under leveransen.

Försäljning pågår även i Nykvarns tätort, det är inte kopplat till några stödpengar, men även här börjar det dra ihop sig inför nästa fas som är första leveransfasen.

Stödmedel för landsbygden gör det möjligt för alla att få fiber

Open Infra har sökt bredbandsstöd för alla fem områden. Bredbandsstödet är öronmärkt för områden utanför tätort där det saknas befintligt nät idag för konsument. Vår målsättning är att oavsett stöd att bygga till dessa områden, bredbandsstödet kommer göra att alla som beställt fiber kan få sin anslutning även om engagemanget från grannarna i området är lägre än i grannområdet. Man kan se det som att flera verksamma områden kan stötta varandra. Utan stöd behöver vi nå minst 50% i anslutningsgrad i varje område. Men med stödet kan vi ändå bygga i alla områden, även om ett område inte skulle nå upp till 50% i anslutningsgrad. Ett exempel i Nykvarn är Ekudden där det är få permanentboende jämfört övriga delar i kommunen. Vi har som sagt ambitionen att bygga alla dessa områden så länge det finns ekonomisk kalkyl som stödjer utbyggnaden.

– Vårt mål är att kunna lämna besked till vår leveransavdelning före 1 november. Men då måste vi få in alla anmälningar i tid. Så den som tagit beslut att skaffa fiber men ännu inte hunnit beställa bör ta kontakt med oss direkt, säger Joakim Sundmark, projektledare vid Open Infra och fortsätter, det märks att ni stöttar och pratar med era grannar. Det är till stor hjälp för oss eftersom det är många vi ska besöka och informera. Fortsätt gärna i samma anda. Det finns fortfarande permanentboende och fritidsboende som vi inte fått lyckats få kontakt med, säger han.

Nykvarns webbplats

nykvarn.se/trafikochinfrastruktur/bredbandochit

  • Fiber i Nykvarn, 5 etapper
  • Antal hushåll: 339
  • Grävmeter: ca 78 000 meter
  • Berörda markägare: kommunen och 110 privata
  • Beräknad driftsättning: 2022