Stormöte i Luleå om stödmedelsutbyggnad lockade storpublik

Den senaste veckan har Open Infra haft två välbesökta informationsmöten i Luleå för att berätta om den stundande utbyggnaden av fiber.

Den här utbygganden kommer att ske med stödfinansiering från EU, godkänt av Post- och Telestyrelsen. I det flesta av Open Infras stödmedelsprojekt sker finansieringen i tre delar. En del är EU:s stödmedel som går till att bygga själva infrastrukturen, Open Infras egna investeringar för att även täcka upp för fastigheter som hamnat precis utanför godkänt område, eller som av annat skäl inte varit en godkänd fastighet, samt kundens egen investering som avser installation och grävning på sin egen tomt.

Vilka var de vanligaste frågorna som dök upp mötet?

– De flesta frågorna handlade om vi kommer lyckas att leverera då fiberförtroendet på landsbygden är bitvis lågt med anledning av tidigare löften som inte hållits. I Luleå finns områden där andra aktörer har lämnat då de inte fått den anslutningsgrad som behövdes för att kunna gå vidare. Med hjälp av EU-stödmedel är vi i ett helt annat läge och vi ser positivt på att få leverera fiber till alla som behöver ett snabbare bredband, säger Richard Andersson som är ansvarig för försäljningen i Luleå.

Luleå har korta sommarmånader med ett ganska litet ”grävfönster”, hur kommer ni att lösa det?

– Med smart planering och bra förberedelse kommer vi och våra entreprenörer att fixa det, säger Richard Andersson.

Open Infra har arbetat med fiberinfrastruktur sedan 2009 och är en de sista aktörerna kvar på den svenska fiberutbyggnadsmarknaden. De geografiska områdena som återstår är framför allt landsbygd och glesbygd där tidigare fiberaktörer försökt att leverera fiber, men där de inte har lyckats eftersom det är tufft att få ihop en hållbar kalkyl med färre antal anslutningar och längre grävsträckor. Open Infra har genom åren byggt i flertalet sådana områden, som t ex Bollebygd, Askersund, Mullsjö, Örnsköldsvik och Nynäshamn för att nämna några, och vi tänker fortsätta att hjälpa Sveriges kommuner att nå bredbandsmålet 2025.

 

  • Fiber med stödmedel i Luleå
  • Antal hushåll, fritidshus och övriga fastigheter: 595
  • Grävmeter: 88 000 meter

 

Anya Alenberg, press- och kommunikationschef
anya.alenberg@openinfra.com
076-492 53 74