Stödmedelsutbyggnaden för fiber i Skogskärr, Degerfors, är i gång och driftsättning är beräknad till augusti

I november 2021 tilldelades Open Infra stödmedel för att nå de hushåll, fritidshus och företag som ligger långt ut på landsbygden och som ännu inte har en stabil fiberuppkoppling. Försäljningen för stödmedelsområden startade officiellt i december 2021. Ett av PTS-kraven var att alla adresser som blivit stödmedelsberättigade skulle finnas sökbara för beställning senast sista december och det fanns de.

Fiberutbygganden i stödmedelsområdet Skogskärr, i Degerfors kommun berör 107 hushåll på landsbygden. Området som blivit stödmedelsbeviljat ligger framför allt längs Gräsholmsvägen, Raka vägen och väg 243. 

I skrivande stund har 86 hushåll fått fiberbox installerad och 10 hushåll har hunnit blivit tomtgrävda. Grävning pågår även i området för stamnätet. Det innebär att vissa vägsträckor kan ha begränsad framkomlighet under arbetets gång, men vi gör allt för att det inte ska påverka framkomligheten alltför mycket.

Ungefär 35 kilometer fiberkabel kommer att vara nedgrävd när vi är klara i Skogskärr, något som berör ungefär 73 privata markägare.

– De flesta beställningarna gjordes i februari och mars 2022 och just nu pågår installation av fiberboxar och tomtgrävning. Om arbetet fortsätter undan hinder räknar vi med att de 107 hushållen ska ha sin bredbandsuppkoppling i augusti/september. Alla anslutningar byggda för att möjliggöra en hastighet om 1 Gbit/s, men man bestämmer själv vilken hastighet man önskar hos sin tjänsteleverantör, säger Mohammed Zohair som områdesansvarig för fiberutbyggnaden.

Open Infra bygger även fiber i de närliggande områdena i Karlskoga tätort, och med stödmedel i Lonnhyttan, Karlskoga.

Fiber med stödmedel i Skogskärr, Degerfors kommun, Örebro län

Antal hushåll, fritidshus och övriga fastigheter: 107
Grävmeter: ca 35 000 meter
Berörda markägare: kommunen och ca 73 privata markägare

Anya Alenberg, press- och kommunikationschef
anya.alenberg@openinfra.com
076-492 53 74