Stödmedelsutbygganden är i full gång i Tierp

I Tierps kommun, i Uppsala län, har landsbygdsområdena i Gåvstabo, Tegelsmor och Elinge blivit beviljade stödmedel för fiberutbyggand. Det betyder att ca 444 hushåll, företag och fritidshus kan räkna med fiber.

Sedan tilldelningen av stödmedel från PTS förra året har vi kommit så långt att vi på flera ställen i Sverige har börjar gräva för stamnätet. Det är viktigt att komma i gång så snart som möjligt eftersom årstiderna med vinter och tjäle bromsar in grävtakten varje år.

I Tierps kommun har områdena i Gåvstabo, Tegelsmor och Elinge blivit beviljade stödmedel för fiberutbyggand. Det ger 444 hushåll som kan räkna med fiber. Försäljningen har gått bra och många av dem vi träffat och pratat med vittnar om att de har väntat på fiber väldigt länge från andra fiberaktörer som tidigare åtagit sig utbyggnad i området. Skillnaden mot tidigare är att ett område som är beviljat stödmedel innebär en trygghet om att leverans kommer att ske. Stödmedlet betalas ut vid tilldelningen av området och det gör det möjligt för oss att snabbt komma i gång med stamnätet som är den viktigaste delen i infrastrukturen, utan ett stamnät finns det ingen länk till de enskilda husen.

Markavtalen med de privata markägarna i Tierp är till större delen färdiga och vi räknar med att projekten i Tierp kommer att starta för byggnation inom ett par månader. Vi får ofta frågan om vi inte kan ha alla markavtal klara innan försäljning, men det är inte förrän vi har alla adresser som vi vet den exakta framkomlingsvägen. Innan försäljning har vi gjort en grovplanering, men det är när vi vet de exakta förutsättningarna som vi kan planera mer noggrant och det är vad vi gör nu.

Som det ser ut just nu är det Gåvstabo som blir först ut med den första grävningen för fiberkabel. Vi ser fram emot att komma igång så snart som möjligt.

  • Fiber med stödmedel i Tierp
  • Antal hushåll, fritidshus och övriga fastigheter: 444
  • Grävmeter: 93 868
  • Berörda markägare: kommunen och ca 143 privata markägare