Stödmedelsutbygganden är i full gång i Mullsjö

I förra veckan påbörjade grävning längs väg 47 i Mullsjö kommun, Jönköping, där vi gräver oss norr ut mot Broholm.

Vi har haft en grävmaskin på plats och har ökat på med två till. Det betyder att en av tre etapper är påbörjade. Vi beräknar att gräva och förlägga ca 91 682 meter fiberkabel som kommer att utgöra stamnätet i Mullsjö.

Stort tack till alla markägare

För att kunna bygga fiber behöver vi passera mark som tillhör ca 152 privata markägare och det har varit ett riktigt bra engagemang. I dagsläget är 141 kabelsträckor på privat mark godkända av markägarna och fler räknas bli godkända den här veckan.

Den snabba återkopplingen och det stora intresset från markägarna har gjort att vi redan har kunnat påbörja grävningen för stamnätet och att vi faktiskt ligger lite före i tidsplaneringen.

Snart dags för tomtgrävning och installation

Om vi fortsätter att hålla den här takten räknar vi med att börja driftsätta de första anslutningarna till sommaren och sedan koppla upp fler och fler löpande under sommarhalvåret. Därför kommer vi snart att börja kontakta alla som beställt fiberanslutning för att planera tomtgrävning och installation av fiberbox. Kontakten kommer att ske främst via telefon för att boka in en tid med var och en, och det är vår underentreprenör som gör inbokningarna. Alla som är berörda just nu har i förra veckan fått ett mejl.

 

  • Fiber med EU-stödmedel i Mullsjö
  • Antal hushåll, fritidshus och övriga fastigheter: 529 (plus ca 24 fastigheter som ligger i närheten av stödmedelsområdena)
  • Grävmeter: 91 682
  • Berörda markägare: kommunen och ca 152 privata markägare