Stadsnätsbolaget utbildar hela organisationen gällande Robust Fiber

Sedan länge har leveransdelen arbetat efter Robust Fiber men nu ska hela bolaget och dess leverantörer utbildas och certifieras. Allt från ekonomi till säljare skall ha kunskap om grunderna varför bolaget bygger och arbetar efter dessa riktlinjer, allt för att skapa en förståelse i hela kedjan varför detta är viktigt.

Stadsnätsbolaget har sedan 2008 byggt ut en av Sveriges största infrastrukturer för digital kommunikation. Bolagsgruppen var ett av de första privata initiativen gällande utbyggnad av digital infrastruktur till svenska hem och företag. Sedan länge har leveransdelen arbetat efter Robust Fiber men nu ska hela bolaget och dess leverantörer utbildas och certifieras. Allt från ekonomi till säljare skall ha kunskap om grunderna varför bolaget bygger och arbetar efter dessa riktlinjer, allt för att skapa en förståelse i hela kedjan varför detta är viktigt.

We Consulting som arbetar med utbildning gällande Robust Fiber har under föregående vecka, med anpassade utbildningar för olika delar inom bolagsgruppen, varit på plats och utbildat organisationen. Först ut var sälj, ekonomi och kundtjänst för att sedan fortsätta med resterande delar av organisationen.

-Tror det är bra att skapa en förståelse i hela organisationen, sälj, kundtjänst samt övriga medarbetar på kontoret vad det är vi arbetar med i fält. Så alla förstår konsekvenser och varför vi jobbar enligt uppsatta rutiner, avtal och materialval, allt för att bygga Robust och infrastruktur med lång livslängd säger Patrick Flodqvist på projektavdelningen

– Eftersom vi bygger ut, äger och förvaltar infrastruktur för digital kommunikation ligger det i vårt intresse att det byggs robust så vi kan få ned driftkostnaden avslutar Erik Stiernstedt, CFO

Under vår resa sedan 2008 har vi testat och utvärderat många olika sätt att bygga på, vilket resulterar i bra och mindre bra resultat. Men det är det bästa sättet att lära sig bemästra denna process som är komplex och vi har idag byggt på oss kunskapen för att fortsätta koppla upp svenska hushåll med digital infrastruktur ett par år till. Även fast marknaden blir svårare och svårare ju längre ut vi kommer avslutar bolagets VD och grundare Johan Sunberg

Stadsnätsbolaget bygger, äger och förvaltar en av Sveriges största infrastrukturer för digital kommunikation och är en del i bolagsgruppen Nätbolaget Holding AB.

Gruppen innefattar även byggbolaget Svensk Infrastruktur AB som jobbar med byggnation av fiberinfrastruktur samt Öppna Stadsnät Sverige AB som sköter drift och underhåll av fiberinfrastruktur.