Stadsnätsbolaget uppgraderar mobilmaster i Täby med fiber

Stadsnätsbolaget uppgraderar 15 mobilmaster i Täby kommun med fiber. Detta för att säkerställa att alla Täbys kommuninvånare ska kunna nyttja digitala tjänster även när de är utanför hemmet.

Stadsnätsbolaget har ett öppet och neutralt fibernät som byggts ut till tusentals fastigheter i Täby vilket lett till att kommunen är bland de fiberrikaste kommunerna i Sverige. Nu ska kommunen även få ledande uppkoppling via 4G. Stadsnätsbolaget har gjort utbyggnaden på marknadsmässiga grunder och utan något ekonomiskt stöd från kommunen.
— Om vi inte var först så var vi en av de första privata aktörerna som började bygga ut fiber till villor utan statligt stöd och det var i norra Stockholm vi började vår resa 2009. Just därför känns det väldigt bra att nu få fortsätta vår fiberresa i Täby och uppgradera mobilmasterna, säger bolagets grundare Johan Sundberg.

Ingen ska vara utan fiber
Stadsnätsbolagets ambition är att hjälpa alla områden som stadsnät och övriga privata aktörer inte hjälper gällande utbyggnad av digital infrastruktur med fiber. Bolaget har idag ett av Mälardalens största fibernät. Målsättningen har aldrig varit att bli störst utan att vara ledande gällande utbyggnad av fiber och att hjälpa alla områden som ingen annan hjälper, precis så som bolaget startades 2009 – när ingen befintlig leverantör kunde hjälpa villaägare med en fiberuppkoppling.
—Vi föddes genom ett behov från villor som efterfrågade bättre digital uppkoppling och vi hittade lösningar för dessa hushåll. Den efterfrågan har fortsatt från område till område som kontaktat oss och bett om hjälp med att få en bra fiberuppkoppling. Vi kommer hjälpa landsbygden med fiberutbyggnaden så att även de kommunerna kan nå uppnå det viktiga målet att 90 procent av hushållen ska ha tillgång till 100 Mbit/s innan 2020. Vår ambition är att alla kommuner som vi är etablerade i når sina 90 procent innan 2020, säger bolagets vd Stefan Tengvall.

Bättre surfmöjligheter
Det är frustrerande när det inte går att ringa eller surfa med mobilen. Något som de allra flesta har råkat ut för någon gång. Stadsnätsbolagets uppgradering av mobilmasterna i Täby gör mobilnätet mycket bättre och möjliggör att du som mobilanvändare kan surfa snabbare i telefonen eller läsplattan när du är utanför hemmet.
—Vi ser en utveckling och efterfrågan på digitala tjänster som är enorm, därför är det viktigt att kunna hjälpa mobiloperatörerna att få fiber till sina master, alltför att kommuninvånarna i våra kommuner ska kunna nyttja digitala samhällstjänster fullt ut – även på språng, avslutar Stefan Tengvall.