Stadsnätsbolaget uppgraderar 1185 fastigheter i Gävle med modern digital infrastruktur

I Gävle kommer Stadsnätsbolaget bygga ut fiberinfrastruktur till ca 1185 hushåll och under 12 månader att investera drygt 14,5 miljoner kronor i Gävle kommun.

Denna investering kommer förbättra de digitala möjligheterna för hushåll och företag i kommunen och ligger i linje med regeringens digitala agenda.

Som första privata aktör, som 2009 på allvar satsade på att bygga ut öppen och neutral infrastruktur till enskilda fastigheter i Sverige, kan nu Stadsnätsbolaget konstatera att satsningen är väldigt lyckad. 100 000 enskilda fastigheter har nu försetts med en neutral och öppen fiberinfrastruktur från Stadsnätsbolaget, vilket gör att bolaget äger och förvaltar en av landets största fiberinfrastrukturer. Näst på tur är drygt 1185 hushåll i Gävle. Infrastrukturen nyttjas av landets ledande leverantörer av digitala tjänster och ligger till grund för allt från mobiltrafik, tv och internet, till drift och övervakning av kommunal verksamhet.

– Första etappen startas till hösten och samtliga hushåll skall vara uppgraderade inom 18 månader. Det är glädjande att våra produkter efterfrågas och vi kan vara med och hjälpa till i fler regioner i Sverige. Varje hushåll vi kan hjälpa är viktigt för att Sverige skall nå sitt digitala mål och även viktigt för oss som bolag som nu blivit en nationell aktör gällande digital infrastruktur, säger Johan Sundberg, grundare av bolagsgruppen.

Idag används infrastrukturen mestadels för Internet, tv och mobiltrafik men i framtiden kommer den vara grunden för alla samhällstjänster som blir digitala, så som skola, vård och omsorg. Det är en intressant framtid vi står inför och vi brinner för att fortsätta vara en del av det digitala Sverige som byggs nu, avslutar Johan Sundberg.