Stadsnätsbolaget skriver samverkansavtal med Kungsörs kommun

—Vi är jätteglada för detta samverkansavtal. Vi utför den här utbyggnaden av landsbygden i Kungsör utan något ekonomiskt stöd från kommunen eller Länsstyrelsen, men det här visar att kommunen stöttar oss och det är viktigt för oss, säger Johan Sundberg, ansvarig för utbyggnaden av landsbygden i Kungsörs kommun. 

— Bredbandsutbyggnaden är viktig för utvecklingen av Kungsörs kommun. Därför ser jag fram emot att samverka med Stadsnätsbolagets satsning att bygga bredbandsnät i kommunen, säger Claes-Urban Boström, kommunchef på Kungsörs kommun.

Digitaliseringen är en framtidsfråga
Kungsörs kommun välkomnar de företag som vill medverka i bredbandsutbyggnaden och har nu två likvärdiga samverkansavtal med två olika företag för att möjliggöra bredbandsutbyggnad i hela kommunen.
— Digitaliseringen är en framtidsfråga då allt fler samhällstjänster kommer att erbjudas elektroniskt. För näringslivet är det en förutsättning för att kunna bedriva verksamhet oavsett branschtillhörighet. Tillsammans med Stadsnätsbolaget kan vi snabbare skapa den digitalisering vi vill ha – snabb och öppen för alla. Ytterst är det en demokratifråga, säger Raymond Jennersjö, näringslivsutvecklare i Kungsörs kommun

65 procent vill ansluta sin fastighet
Intresset från fastighetsägarna för att fiberansluta sin fastighet har varit väldigt stort.
— Att bygga ut landsbygdprojekt kräver lite mer från oss som företag och från boende. Vi behöver få med majoriteten av boende för att projektet ska gå ihop ekonomiskt. Det blir en fantastisk kämparanda bland boende och många vill vara med och lösa eventuella utmaningar för att säkerställa att fiberutbyggnaden blir av. Det tackar vi för! Fastighetsägarna har varit grymma i Kungsör, berättar en entusiastisk Johan Sundberg.

Driftsättning till sommaren
Projektet i Kungsör berör ett hundratal fastigheter och utbyggnaden av det öppna stadsnätet planeras påbörjas under kvartal 2, 2017. Första driftsättningarna beräknas ske under hösten 2017.
— Vi börjar installera fiberboxarna under våren. Därefter grävs det i mark och när det arbetet är klart kommer driftsättning att ske, berättar Johan Sundberg.

Flera utbyggnadsprojekt i fokus
Förutom utbyggnaden av landsbygden i Kungsör utför Stadsnätsbolaget landsbygdsutbyggnader i andra kommuner, bland annat i Vallentuna, Norrtälje, Haninge och Nynäshamn kommun.
— I stort sett alla våra projekt börjar med att en fastighetsägare hör av sig till oss och vill ha fiber. Så avslutningsvis vill jag ge en uppmaning till alla på landsbygden: saknar du fiber där du bor? Gå in på vår hemsida och fyll i intresseanmälan!