Soliga sommardagar med få värmeavbrott

Nu när sommaren gått över till höst kan vi med facit i handen se att trots höga temperaturer så har det varit utmärkande få driftstörningar relaterade till värmeproblem i nod. Insatsen med åtgärder har gett resultat. 

Under sommaren 2020 upplevde vi stora problem med att utrustningen inte klarade av de höga temperaturer som uppstod i flertalet av våra nodskåp, speciellt de som stod i direkt solsken hela dagarna. Året efter, 2021, bedömde SMHI att sommaren var varmare än normalvärdet och nya rekord i värme slogs på en del ställen runt om i Sverige.* Något som våra noder och kunder märkte av och våra fälttekniker fick vara så kreativa de bara kunde för att snabbt vädra ut den varma luften.   

Juni 2022 var likaså varm på många ställen i Sverige. Under 2023 började juni lite kyligare än tidigare år men mot juli kom värmen i gång igen.  

Man kan konstatera att de senaste somrarna har stundtals varit mycket varma, men trots det har vi sedan 2020 lyckats sänka de extrema temperaturerna i noderna och har idag få värmerelaterade problem i nätet.  

Under 2021 hade vi nära samarbete med de större tjänsteleverantörerna i vårt nät. Vi informerade extra om pågående driftstörningar och utbytte idéer gällande värmeproblem i noder som kunde avhjälpas snabbt. Men de kortsiktiga, snabba lösningarna var få och inte hållbara. I väntan på leverans på ny utrustning så var det inte mycket teknikerna kunde göra än att öppna och vädra tills temperaturen sjönk och utrustningen startade upp igen. Utrustningen stänger nämligen ned sig själv för att skydda sig om det blir för varmt, och för varmt blir det när utrustningen når omkring 70–90 grader.  

2021 vi drog i gång en stor insats för att både motverka och lösa värmeproblem i noderna. Insatsen har inneburit nyinstallation av fläktar som drar ned temperaturen och låter optiken samt switchar att arbeta i lämpliga temperaturer. Bättre planering av placering av skåp, dels för att de inte ska stå i gassande sol hela sommaren, dels för att de inte ska bli överfulla med utrustning på kort tid. Även val av utrustning påverkar värmen och dessutom är en viss utrustning mer värmekänslig än annan. I noder som är extra utsatta ha vi bytt till mer tålig utrustning. Vi ser även över färgvalet på nodskåp, de mörkgröna är estetiskt snygga medan de ljusgrå inte drar åt sig lika mycket värme.   

I år hade vi endast enstaka värmeproblem, vara av ett av fallen var i Hallstahammar, Västmanland, som hade något längre och återkommande problem ett tag. Värmeproblemet är åtgärdat långsiktigt och vi har haft noden under uppsikt fram tills nyligen. Rapporterna från noden ser bra ut och vi kan konstatera att insatserna som görs fungerar. Insatsen med att värmesäkra noder löper vidare tills inga värmevarningar uppmärksammas av Open Infras NOC-avdelning. 

Anya Alenberg, press- och kommunikationschef
anya.alenberg@openinfra.com
076-492 53 74

*Källa: https://www.smhi.se/klimat/klimatet-da-och-nu/manadens-vader-och-vatten-sverige/manadens-vader-i-sverige/juni-2021-rekordvarm-junimanad-i-sydost-1.173425