Snart stängs kopparnätet ner i Hudiksvall – Open Infra ser till att hushåll och företag får fiber

Open Infra som är en av Sveriges största fibernätägare investerar 8,8 miljoner i Hudiksvalls hushåll och företagare.

På många håll i Hudiksvall stängs snart den gamla trotjänaren kopparnätet ner. Redan i september 2021 slocknar flera basstationer för kopparnätet och det betyder att de hushåll och företag som ännu inte har anslutit sig till fibernätet riskerar att stå utan en fast bredbandsuppkoppling. En tillfällig lösning för dessa hushåll och företag är en mobil anslutning, men de är ofta begränsade i surfmängd, varierande hastighet och en lösning som inte klarar framtidens krav på hastighet utifrån de bredbandsmål Sveriges regering satt.

Tiden är knapp för vissa områden och ingen fiberaktör kan bygga överallt samtidigt. Därför går nu Open Infra in och erbjuder flertalet hushåll en fiberanslutning inom en rimlig leveranstid eftersom vi inte kommer att begära stödpengar utan investerar själva 8,8 miljoner för att bygga fiber till invånarna i Hudiksvall.

Bredbandsutbyggnaden är ett samspel mellan byalag, kommuner och nationella aktörer

För att Sveriges invånare ska få en stabil uppkoppling via fiber behövs flera olika insatser och aktörer. Dessa insatser sker gemensamt och parallellt mellan kommunala och privata aktörer, samt lokala fiberföreningar. Det finns ingen motsättning eftersom det viktigaste är att fiberutbygganden inte stannar upp på grund av byråkratiska processer eller hinder som försenar fiberuppkopplingen för de enskilda hushållen.

Vi är dock medvetna om att fiberinvesteringen kan uppfattas som en stor summa för den enskilde användaren, och därför erbjuder vi alltid delbetalning. Meningen är att alla ska ha möjlighet till fiber och inte känna att de måste avstå för att de inte kan betala allt på ett bräde.

  • Så här fungerar den svenska fibermarknaden

  • I Sverige råder det fri konkurrens på fibermarknaden, det betyder att ingen kommun kan kräva exklusivitet eller stänga ute fiberaktörer från att bygga fiber till kommunens invånare.
  • Samarbetet mellan kommuner och privata aktörer är en förutsättning för att kunna nå de uppsatta bredbandsmålen, och innefattar allt från konkreta ekonomiska samarbeten till att hantera erforderliga tillstånd skyndsamt.
  • För att bygga fibernät behöver fiberaktören förlägga kabel mellan olika punkter och ofta berörs flertalet markägare. Dessa markägare får ersättning och kabeln hindrar inte markägaren att använda sin mark till det den är avsedd för.
  • När fiberanslutningen är upprättad kan den enskilde konsumenten välja fritt bland de olika bredbandsleverantörerna, det finns dock vissa nät som endast erbjuder en enda bredbandsleverantör i sitt nät.

Här finns Open Infra i Sverige

Kartan ger överblick av Open Infras nät och närvaro under 2020. Sedan dess har vi vuxit ytterligare och i år hälsar vi Hudiksvall välkomna till vårt fibernät.

 

Open Infra Sverige 2020

Intresserad av fiber?

Privat openinfra.com/skaffafiber
Företag openinfra.com/foretag
BRF openinfra.com/brf