Snart 4 000 fiberanslutna hushåll i Tyskland

I slutet av 2019 placerade Open Infra sin första nod utanför Sveriges gränser. Placeringen blev i den tyska orten Eichwalde, strax utanför Berlin. Två år senare har vi ett eget backbone och nästan 4 000 hushåll är uppkopplade till fiber.

Många i Tyskland har länge varit hänvisade till äldre ADSL-teknik med en mycket begränsad nedströmskapacitet på cirka 30 Mbit/s och en begränsad marknad för tjänsteleverantörerna. Med Open Infra har det ändrats. När vi berättade om våra planer om fiberutbyggnad och en öppen marknadsplats för de tyska kommunerna var det något nytt för dem, men de tyckte att det lät bra och var med på tåget.

Idag är Open Infra etablerade i Eichwalde, Zeuthen, Wildau, Schulzendorf, Königs Wusterhausen och Rosengarten. I Zeuten har vi idag 2 500 anslutna hushåll och fler ansluts löpande. Vid årsskiftet räknar vi med att ha över 4 500 anslutna hushåll.

En ny öppen tjänstemarknad som växer och utvecklas

Med ett backbone på plats har vi etablerat tjänsteleverantörsknytpunkter på två redundanta platser i BCIX, Berlin Internet Exchange vilket gjort det möjligt för bredbandsleverantörerna Internet Nord och Premium-Netz att ansluta sig till nätet för att erbjuda sina tjänster. Även streaming-leverantörerna Waipu och Zattoo samt Easy Bell som erbjuder telefoni och internet finns tillgängliga på öppen marknad. Fler tjänsteleverantörer är på intåg.

Precis som i Sverige vill Open Infra verka för en öppen marknad i fri konkurrens när det gäller tjänsteutbud, och det verkar vara en modell som går hem i de tyska hemmen.

Fler och fler frågar efter fiber

Intresset för fiber växer fort ju fler som blir anslutna. Vi hade en period då vi sålde mer än vad vi hade organisation för att bygga det hela, men vi byggde snabbt om vår stab av personal och grävandet kunde börja inom rimlig tid ändå. I somras grävde vi ca 800 meter per dag, idag gräver vi närmare 2 000 meter per dag.

Den tyska fibermarkanden fungerar ungefär som i Sverige där det behövs ett visst antal kunder inom ett område som betalar för fibernätet och installation. En fiberinstallation i Tyskland kostar omkring 1 990 € i anslutningsavgift, det vill säga omkring 19 850 kr.

  • Fiber i Tyskland, Berlinområdet
  • Antal fiberanslutna hushåll: snart 4 000, beräknat 4 500 till årsskiftet
  • Första beställning: 4 december 2019
  • Första driftsättning: 30 april 2020

Nyheten finns även publicerad på vår tyska webbplats.