Örnsköldsvik får äntligen fiber ända ut till kusten

Örnsköldsvik är en del av Höga kusten och där pågår just nu en omfattande fiberutbyggnad. Fiberföreningen Fyrfiber har varit aktiv i området i snart 7 år och har genom åren engagerat sig för att få fiberuppkoppling.

Vad är det som gjort att det inte gått tidigare, tror ni?
– Zitius var engagerade i Fyrfibers område tidigare, men så meddelade de i januari 2020 att fiberutbyggnaden inte skulle bli av för att det blev för dyrt. Hela området är stenigt och bergigt, och det är långa avstånd mellan husen, det är nog det som gjorde att de valde att inte gå vidare. Vi behövde någon som kunde se bortom hindren, säger Anita Lindgren som är en del av fiberföreningen Fyrfiber.

Området som föreningen Fyrfiber hanterar är en del av Höga kusten och har om somrarna många turister som besöker naturen men även turistanläggningen och restauranger, och de har hela tiden haft växande behov av en stabil och snabb bredbandsuppkoppling för att få sin verksamhet att fungera till belåtenhet. Intresset för fiber har varit stort under de 7 åren som föreningen verkat. Enskilda hushåll, byalag och Örnsköldsviks kommun har på olika sätt stöttat för att få till fiberutbyggnaden. Strax efter att Zitius meddelat att de inte skulle fortsätta blev Open Infra kontaktade och meddelade att det ska gå att lösa. Under sommaren 2020 hade Open Infra tagit emot tillräckligt många beställningar för att kunna gå vidare och i augusti 2020 påbörjade vi beredning. Det är den fasen där vi designar och planerar nätet, hanterar tillståndsökningar hos kommunen och Trafikverket samt inhämtande av markavtal från privata och kommunala markägare.

Hur har samarbetet med föreningen Fyrfiber och kommunen gått?
Rasmus Johansson
som är ansvarig projektledare för fiberutbygganden berättar att samarbetet med föreningen Fyrfiber och Örnsköldsvik kommun har gått utmärkt och att kommunen förstår vikten av att bygga ut en infrastruktur både i de mindre tätortsprojekten och i de större landsbygdsprojekten.

– Vi hade ett möte i slutet av mars 2021 där vi gick igenom de sträckor som berör kommunal mark. Där hittade vi vägar framåt i grönyta både för att minimera onödigt ingrepp i kommunal asfalt och för att vi på bästa sätt nå våra kunder. Att undvika arbete i asfalt gör hela arbetet mer hållbart eftersom arbete i asfalt innebär högre koldioxidutsläpp för varje grävmeter som görs, säger Rasmus Johansson.

Vilka utmaningar har ni stött på?
– De utmaningar vi har stött på är på grund av naturen vid Örnsköldsviks kust, det har varit mycket berg och sten. Men detta är något som vi var redo att handskas med. Det har under slutet av året varit kritiskt att förlägga tre sjökablar som knyter ihop det sista nod-området i Fyrfiber, detta är klart nu och vi kommer driftsätta dessa fastigheter som berörs under de kommande veckorna, säger Rasmus Johansson.

Framtida utmaningar framöver är just den bergiga naturen i Örnsköldsvik som sannerligen kräver ett lösningsorienterat sinne samt att hitta bästa vägen för kabelförläggning med ett fåtal markägare i kommande etapper. Det är många meter som ska grävas och många pusselbitar som ska placeras rätt i sådana här fiberprojekt.

Förnärvarande pågår utbygganden i både tätort och landsbygd. Det här är status just nu.

Landsbygd

Örnsköldsvik Fyrfiber
Driftsättning pågår.
Totalt 449 hushåll

Örnsköldsvik Fyrfiber etapp 2
Vi kommer att starta grävning när tjälen släpper 2022. Tyvärr kom vi inte fram tidigare på grund av en tryckning under väg som misslyckades, men vi har hittat en väg runt.
Totalt 16 hushåll.

Örnsköldsvik Grundsunda
Vi kommer att påbörja driftsättning i området under v 47-48 för ca 70–80 hushåll i år. När tjälen släpper kommer de sista grävningarna och driftsättningarna att ske.
Totalt 112 hushåll.

Örnsköldsvik Grundsunda  etapp 2
Kommer påbörjas grävas när tjälen släpper 2022.
Totalt 94 hushåll.

Tätort

Örnsköldsvik Grundsuda etapp 1
Vi kommer att påbörja driftsättning i området under v 47-48.
Totalt 28 hushåll.

Örnsköldsvik Grundsuda etapp 2
All schakt är planerat och godkänt av kommunen och grävning påbörjas när tjälen släpper 2022.
Totalt 46 hushåll.

Örnsköldsvik Grundsuda etapp 3
Allt är planerat men vi skulle behöva en högre anslutningsgrad, det vill säga att fler beställer fiber från Open Infra i området.
Totalt ____ hushåll. Är du intresserad ska du gå direkt till openinfra.com/skaffafiber

Kommande område för fiberutbyggnad

Örnsköldsvik Fors
Förberedelser pågår.
Totalt 97 hushåll

När hela fiberutbygganden är klar kommer minst 918 hushåll i Örnsköldsvik var uppkopplade till fiber och vi har grävt ned 189 689 meter fiberkabel. Fiberföreningen Fyrfiber har för avsikt att ha kvar sin förening fram till sommaren 2022, sedan har föreningen gjort sitt jobb och behövs inte mer.