Öppna Stadsnät Sverige AB blir ny kommunikationsoperatör i Östhammar Stadsnät

Öppna Stadsnät Sverige AB övertar avtal om kommunikationsoperatör i Östhammars kommun från Telenor Sverige AB. Överenskommelsen är gjord i samråd mellan Öppna Stadsnät och Telenor.

Öppna Stadsnät Sverige AB övertar avtal om kommunikationsoperatör i Östhammars kommun från Telenor Sverige AB. Överenskommelsen är gjord i samråd mellan Öppna Stadsnät och Telenor.

Avtalet innebär att Öppna Stadsnät från och med årsskiftet 2018/19 blir kommunikationsoperatör för samtliga kunder som i dagsläget är anslutna till Östhammars stadsnät.

Att Östhammars stadsnät väljer oss som kommunikationsoperatör är ett kvitto på att vi har hittat ett upplägg som efterfrågas av kommuner och stadsnät, där vi tillsammans arbetar för att 100% av kommunens fastigheter får erbjudande om fiberanslutning säger Johan Sundberg, vd för Öppna Stadsnät.

Merparten av alla Svenska hushåll är uppkopplade med modern digital infrastruktur. Återstår gör de byggtekniskt eller ekonomiskt svåra områdena, såsom landsbygd, skärgård eller liknande.

Öppna Stadsnät och Östhammars kommun kommer tillsammans ta fram en plan för att säkerställa och se till att hushåll och fastigheter inom kommunen får möjlighet att anslutas till det öppna nätet, till ett marknadsmässigt pris.

Östhammar stadsnät har idag avtal med Telenor Sverige AB (Open Universe) som kommunikationsoperatör och det är detta avtal som nu överlåts till Öppna Stadsnät Sverige AB.

Vi är mycket glada att få möjlighet att överta befintligt avtal och vidareutveckla detta tillsammans med Östhammars kommun, säger Johan Sundberg vd för Öppna Stadsnät Sverige AB.

Öppna Stadsnät är en del av bolagsgruppen Nätbolaget.

Gruppen innefattar även Stadsnätsbolaget som förvaltar fiberinfrastruktur samt byggbolaget Svensk Infrastruktur som jobbar med byggnation av digitala fiberinfrastrukturer. Sedan 2008 har bolagsgruppen grävt över 3 miljoner meter för att bygga en av Sveriges största infrastrukturer för digital kommunikation.