Öppna Stadsnät AB blir ny kommunikationsoperatör i Uddevalla

Öppna Stadsnät Sverige AB ingår avtal om kommunikationsoperatör med det kommunala stadsnätet i Uddevalla kommun.

Samarbetet innebär att Uddevalla Energis c:a 5000 kunder kommer successivt att överföras till Öppna Stadsnät med start under 2019.

Vi ser fram emot att utveckla befintligt stadsnät med nya upplägg och tjänster som tidigare saknats säger Joakim Ramtzén, Operativt ansvarig på Öppna Stadsnät.

Uddevalla stadsnät kommer även att få ta del av Öppna Stadsnäts IoT tjänster som kommer lanseras i slutet av året.

Vi är oerhört glada att inleda ett samarbete med Öppna Stadsnät där vi ser en stor potential att utveckla vårt erbjudande och vår service till kunderna. Därmed stärker vi vår position som lokal leverantör av infrastruktur, och ger oss möjligheter att vidare utveckla tjänsteutbudet inom fiber, Internet of Things och andra digitala tjänster säger Mikael Svensson Menli, Stadsnätschef på Uddevalla Energi.

För mer information vänligen kontakta:

Joakim Ramtzén, Operativt ansvarig Öppna Stadsnät Sverige AB,
joakim.ramtzen@oppnastadsnat.se

Mikael Svensson, Stadsnätschef Uddevalla Energi
mikael.svensson@uddevallaenergi.se