Open Infra tar sig an internationell mark och ser till att Berlinbor får bredband via fiber

Det är i den tyska orten Eichwalde, strax utanför Berlin city i Tyskland, som Open Infra i slutet av 2019 placerade en nod och därmed påbörjade en internationell resa för att bygga fiberinfrastruktur till hem och hus i Europa.

Vi har på kort tid kommit långt i Berlin med att bygga fiberinfrastruktur. Förutom noden, som är en omkopplingspunkt för datatrafik, så har vi även byggt ett stamnät för fiber, ett så kallat backbone.

Med ett backbone på plats har vi etablerat tjänsteleverantörsknytpunkter på två redundanta platser i BCIX, Berlin Internet Exchange vilket gjort det möjligt för tjänsteleverantörerna Internet Nord GmbH och Filiago GmbH & Co KG att ansluta sig till nätet för att erbjuda sina tjänster till företag och privatkunder. Även Easy Bell som erbjuder telefoni och internet. Precis som i Sverige vill vi även i Tyskland verka för en öppen marknad i fri konkurrens när det gäller tjänsteutbud.

– Vi upplever att intresset och behovet av internettjänster via fiber växer i Tyskland och därmed ökar också efterfrågan på fiberinfrastruktur. Under våren 2020 kommer vi att ansluta ytterligare områden i Berlin och dialoger pågår just nu med kommuner utanför Berlin och på andra ställen i Tyskland, säger Johan Sundberg, grundare och vd för Open Infra.

Open Infras etablering i Tyskland betyder ingalunda att vi är klara i Sverige. Istället ökar vi takten för att nå ut med fiber i den svenska landsbygden. Tillsammans med kommunerna hjälps vi åt att framtidssäkra stadsnät och utveckla befintlig infrastruktur. Målet är att alla ska ha tillgång digital kommunikation och digitala tjänster – vare sig det handlar om att se roliga filmklipp eller rådfråga en doktor på nätet.

 

English summary

The Swedish company Open Infra goes international and connect Berliners to broadband via optical fibre

Open Infra have placed a node in Eichwalde, just outside Berlin in Germany. It is the beginning of an international journey to build fibre infrastructure to homes and businesses in Europe.

We have come a long way in Berlin to build fibre infrastructure. In addition to the node, which is a switching point for data traffic, we have also built a fibre network, a so-called backbone.

With a backbone in place, we have established service provider hubs at two redundant sites in the Berlin Internet Exchange (BCIX), which will enable service providers like Internet Nord GmbH Filiago GmbH & Co KG and Easy Bell to offer their services to companies and private customers. In Sweden there is an open market in free competition in terms of service offerings, we want to promote that in Germany as well.

– We feel that the interest and need for fibre optic services is growing in Germany, and the demand for fibre infrastructure is increasing. In the spring of 2020, we will connect additional areas in Berlin and dialogues are currently ongoing with municipalities outside Berlin and elsewhere in Germany, says Johan Sundberg, founder and CEO of Open Infra.